E - Wokanda

Informujemy, że Wokanda Internetowa (E-Wokanda) stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz.Min.Spraw. Nr 5 poz. 22 i z 2004 r. Nr 6, poz. 22).

Wokanda internetowa (E-Wokanda) nie jest prawnie wiążąca i nie może być traktowana na równi z pisemnym zawiadomieniem wysłanym przez sąd.

Sygnatura Data Sędzia Ławnicy Wydział Nr sali Godzina
II K 288/20 27.11.2020 Elżbieta Skrzypak Wydzial Karny 6 08:30
II K 686/19 27.11.2020 Wydzial Karny 6 09:00
IV P 39/20 27.11.2020 Grzegorz Wolak
  • Stanisław Kutyła, Henryk Giecko
Wydzial Pracy 9 09:00
II Kp 275/20 27.11.2020 Maciej Olechowski Wydzial Karny 7 09:30
II W 430/20 27.11.2020 Wydzial Karny 4 09:35
II K 483/19 27.11.2020 Anna Polańska - Ziobro Wydzial Karny 9 10:00
I Co 93/20 27.11.2020 Liliana Hamera Wydzial Cywilny 10 10:00
II Ko 1901/20 27.11.2020 Maciej Olechowski Wydzial Karny 7 10:00
II Kp 168/20 27.11.2020 Rafał Marek Wydzial Karny 4 10:10
I Co 740/18 27.11.2020 Wydzial Cywilny 10 10:30
II K 437/19 27.11.2020 Anna Polańska - Ziobro Wydzial Karny 9 11:00
I Co 387/17 27.11.2020 Liliana Hamera Wydzial Cywilny 10 11:00
II Ko 1925/20 27.11.2020 Maciej Olechowski Wydzial Karny 7 11:00
II K 320/19 27.11.2020 Elżbieta Skrzypak Wydzial Karny 6 11:30
II Ko 1930/20 27.11.2020 Maciej Olechowski Wydzial Karny 7 11:30
II Ko 1896/20 27.11.2020 Rafał Marek Wydzial Karny 4 11:30
II Ko 1897/20 27.11.2020 Rafał Marek Wydzial Karny 4 12:00
IV P 67/20 27.11.2020 Grzegorz Wolak
  • Stanisław Kutyła, Henryk Giecko
Wydzial Pracy 9 12:00
II Ko 1966/20 27.11.2020 Maciej Olechowski Wydzial Karny 7 12:00
II Ko 1882/20 27.11.2020 Rafał Marek Wydzial Karny 4 12:30