E - Wokanda

Informujemy, że Wokanda Internetowa (E-Wokanda) stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz.Min.Spraw. Nr 5 poz. 22 i z 2004 r. Nr 6, poz. 22).

Wokanda internetowa (E-Wokanda) nie jest prawnie wiążąca i nie może być traktowana na równi z pisemnym zawiadomieniem wysłanym przez sąd.

Sygnatura Data Sędzia Wydział Nr sali Godzina
I Co 472/19 14.10.2019 Adam Piwowar Wydzial Cywilny 8 08:30
III RNs 574/18 14.10.2019 Joanna Lewczyńska Wydzial Rodzinny 1 08:40
III Nkd 42/19 14.10.2019 Joanna Lewczyńska Wydzial Rodzinny 1 09:00
I Ns 56/18 14.10.2019 Adam Piwowar Wydzial Cywilny 8 09:00
I C 545/18 14.10.2019 Jolanta Libicz - Lachcik Wydzial Cywilny 10 09:20
III Nkd 105/19 14.10.2019 Joanna Lewczyńska Wydzial Rodzinny 1 10:00
I C 146/19 14.10.2019 Jolanta Libicz - Lachcik Wydzial Cywilny 10 10:00
III Nkd 103/19 14.10.2019 Joanna Lewczyńska Wydzial Rodzinny 1 10:30
I C 36/19 14.10.2019 Adam Piwowar Wydzial Cywilny 8 10:30
I C 150/19 14.10.2019 Jolanta Libicz - Lachcik Wydzial Cywilny 10 10:40
I Co 940/18 14.10.2019 Grzegorz Wolak Wydzial Cywilny 9 11:00
III Nkd 85/19 14.10.2019 Joanna Lewczyńska Wydzial Rodzinny 1 11:15
I Ns 719/18 14.10.2019 Wydzial Cywilny 10 11:40
I Ns 385/19 14.10.2019 Adam Piwowar Wydzial Cywilny 8 12:00
I Co 1018/18 14.10.2019 Wydzial Cywilny 9 12:00
III Nkd 99/19 14.10.2019 Joanna Lewczyńska Wydzial Rodzinny 1 12:30
I Ns 80/19 14.10.2019 Wydzial Cywilny 10 12:40
I C 449/18 14.10.2019 Grzegorz Wolak Wydzial Cywilny 9 13:00
I Ns 264/19 14.10.2019 Liliana Hamera Wydzial Cywilny 9 13:00
I Ns 235/19 14.10.2019 Jolanta Libicz - Lachcik Wydzial Cywilny 10 13:30