E - Wokanda

Informujemy, że Wokanda Internetowa (E-Wokanda) stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz.Min.Spraw. Nr 5 poz. 22 i z 2004 r. Nr 6, poz. 22).

Wokanda internetowa (E-Wokanda) nie jest prawnie wiążąca i nie może być traktowana na równi z pisemnym zawiadomieniem wysłanym przez sąd.

Sygnatura Data Sędzia Wydział Nr sali Godzina
II K 61/20 28.05.2020 Anna Polańska - Ziobro Wydzial Karny 5 09:00
II Ko 898/20 28.05.2020 Anna Polańska - Ziobro Wydzial Karny 5 09:00
II Ko 837/20 28.05.2020 Elżbieta Skrzypak Wydzial Karny 6 09:00
II K 53/20 28.05.2020 Anna Polańska - Ziobro Wydzial Karny 5 09:30
II Ko 899/20 28.05.2020 Anna Polańska - Ziobro Wydzial Karny 5 09:30
II Kp 43/20 28.05.2020 Anna Polańska - Ziobro Wydzial Karny 5 10:00
II Ko 904/20 28.05.2020 Anna Polańska - Ziobro Wydzial Karny 5 10:00
II K 2/18 28.05.2020 Elżbieta Skrzypak Wydzial Karny 6 10:00
II Kp 113/20 28.05.2020 Anna Polańska - Ziobro Wydzial Karny 5 10:30