E - Wokanda

Informujemy, że Wokanda Internetowa (E-Wokanda) stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.Urz.MS.2019.138).

Wokanda internetowa (E-Wokanda) nie jest prawnie wiążąca i nie może być traktowana na równi z pisemnym zawiadomieniem wysłanym przez sąd.

Sygnatura Data Sędzia Wydział Nr sali Godzina
II K 126/22 29.06.2022 Renata Sajda Ii W. Karny 7 08:30
I Ns 22/22 29.06.2022 Adam Piwowar I W. Cywilny 8 08:30
I Ns 371/22 29.06.2022 Adam Piwowar I W. Cywilny 8 08:45
I Ns 79/22 29.06.2022 Adam Piwowar I W. Cywilny 8 09:00
II K 687/19 29.06.2022 Renata Sajda Ii W. Karny 7 09:00
II K 40/21 29.06.2022 Renata Sajda Ii W. Karny 7 09:00
I C 250/20 29.06.2022 Joanna Szewczyk I W. Cywilny 3 09:30
II K 74/22 29.06.2022 Renata Sajda Ii W. Karny 7 09:30
II K 215/22 29.06.2022 Rafał Marek Ii W. Karny 4 09:50
I Ns 644/17 29.06.2022 Joanna Szewczyk I W. Cywilny 3 10:00
II K 264/20 29.06.2022 Rafał Marek Ii W. Karny 4 10:10
I C 788/20 29.06.2022 Adam Piwowar I W. Cywilny 8 10:30
II K 270/21 29.06.2022 Ii W. Karny 4 11:15
I Ns 269/20 29.06.2022 Adam Piwowar I W. Cywilny 8 12:00
II K 45/20 29.06.2022 Rafał Marek Ii W. Karny 4 12:00
II K 365/20 29.06.2022 Ii W. Karny 7 13:30
I C 217/21 29.06.2022 Joanna Szewczyk I W. Cywilny 3 14:00