E - Wokanda

Informujemy, że Wokanda Internetowa (E-Wokanda) stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz.Min.Spraw. Nr 5 poz. 22 i z 2004 r. Nr 6, poz. 22).

Wokanda internetowa (E-Wokanda) nie jest prawnie wiążąca i nie może być traktowana na równi z pisemnym zawiadomieniem wysłanym przez sąd.

Sygnatura Data Sędzia Wydział Nr sali Godzina
II Ko 214/20 14.08.2020 Elżbieta Skrzypak Wydzial Karny 6 08:30
I C 25/19 14.08.2020 Grzegorz Wolak Wydzial Cywilny 9 08:45
I C 107/20 14.08.2020 Grzegorz Wolak Wydzial Cywilny 9 09:00
II Kp 356/19 14.08.2020 Wydzial Karny 6 09:00
II K 183/20 14.08.2020 Elżbieta Skrzypak Wydzial Karny 6 09:30
II K 198/20 14.08.2020 Elżbieta Skrzypak Wydzial Karny 6 09:45
II Kp 409/19 14.08.2020 Wydzial Karny 6 10:00
II W 290/19 14.08.2020 Wydzial Karny 6 11:00
II K 757/18 14.08.2020 Elżbieta Skrzypak Wydzial Karny 6 13:00