E - Wokanda

Informujemy, że Wokanda Internetowa (E-Wokanda) stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz.Min.Spraw. Nr 5 poz. 22 i z 2004 r. Nr 6, poz. 22).

Wokanda internetowa (E-Wokanda) nie jest prawnie wiążąca i nie może być traktowana na równi z pisemnym zawiadomieniem wysłanym przez sąd.

Sygnatura Data Sędzia Ławnicy Wydział Nr sali Godzina
I C 205/20 21.09.2020 Jolanta Libicz - Lachcik Wydzial Cywilny 10 13:10
I Ns 661/19 21.09.2020 Jolanta Libicz - Lachcik Wydzial Cywilny 10 12:50
III RC 38/20 21.09.2020 Danuta Szcześniak Wydzial Rodzinny 1 12:45
I Ns 659/19 21.09.2020 Jolanta Libicz - Lachcik Wydzial Cywilny 10 12:30
II K 206/20 21.09.2020 Maciej Olechowski Wydzial Karny 7 12:30
III Nsm 166/19 21.09.2020 Danuta Szcześniak Wydzial Rodzinny 1 12:00
I Ns 24/20 21.09.2020 Jolanta Libicz - Lachcik Wydzial Cywilny 10 12:00
II K 202/20 21.09.2020 Maciej Olechowski Wydzial Karny 7 11:40
II K 218/20 21.09.2020 Maciej Olechowski Wydzial Karny 7 11:00
I Co 103/20 21.09.2020 Jolanta Libicz - Lachcik Wydzial Cywilny 10 10:30
IV P 31/18 21.09.2020 Adam Piwowar
  • Krystyna Malicka, Maria Maziarz (poprzednio Kupiec)
Wydzial Pracy 8 10:30
III Nsm 217/19 21.09.2020 Danuta Szcześniak Wydzial Rodzinny 1 10:00
I Ns 201/20 21.09.2020 Jolanta Libicz - Lachcik Wydzial Cywilny 10 10:00
III Nsm 404/19 21.09.2020 Danuta Szcześniak Wydzial Rodzinny 1 09:45
I Ns 623/19 21.09.2020 Jolanta Libicz - Lachcik Wydzial Cywilny 10 09:20
II W 155/20 21.09.2020 Wydzial Karny 7 09:00
III RNs 164/20 21.09.2020 Danuta Szcześniak Wydzial Rodzinny 1 09:00
IV P 30/18 21.09.2020 Adam Piwowar
  • Krystyna Malicka, Maria Maziarz (poprzednio Kupiec)
Wydzial Pracy 8 09:00