E - Wokanda

Informujemy, że Wokanda Internetowa (E-Wokanda) stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz.Min.Spraw. Nr 5 poz. 22 i z 2004 r. Nr 6, poz. 22).

Wokanda internetowa (E-Wokanda) nie jest prawnie wiążąca i nie może być traktowana na równi z pisemnym zawiadomieniem wysłanym przez sąd.

Sygnatura Data Sędzia Wydział Nr sali Godzina
I Co 286/19 21.10.2020 Liliana Hamera Wydzial Cywilny 10 14:00
I Ns 434/17 21.10.2020 Grzegorz Wolak Wydzial Cywilny 9 13:00
I Ns 390/20 21.10.2020 Adam Piwowar Wydzial Cywilny 8 09:00
I Cps 2/20 21.10.2020 Joanna Szewczyk, Liliana Hamera Wydzial Cywilny 10 13:30
I Ns 213/20 21.10.2020 Liliana Hamera Wydzial Cywilny 10 09:45
I C 396/20 21.10.2020 Liliana Hamera Wydzial Cywilny 10 10:00
I C 283/20 21.10.2020 Liliana Hamera Wydzial Cywilny 10 10:40
I C 560/20 21.10.2020 Grzegorz Wolak Wydzial Cywilny 9 09:00
I C 675/20 21.10.2020 Adam Piwowar Wydzial Cywilny 8 09:15
I C 314/20 21.10.2020 Liliana Hamera Wydzial Cywilny 10 13:00
I C 162/20 21.10.2020 Liliana Hamera Wydzial Cywilny 10 11:40
I C 667/20 21.10.2020 Adam Piwowar Wydzial Cywilny 8 08:30
I Ns 216/20 21.10.2020 Liliana Hamera Wydzial Cywilny 10 12:00
I C 630/20 21.10.2020 Liliana Hamera Wydzial Cywilny 10 11:15
I C 572/20 21.10.2020 Grzegorz Wolak Wydzial Cywilny 9 10:00
II K 206/20 21.10.2020 Maciej Olechowski Wydzial Karny 7 12:30
II K 353/19 21.10.2020 Rafał Marek Wydzial Karny 4 11:30
II W 498/20 21.10.2020 Maciej Olechowski Wydzial Karny 7 08:00
II Ko 1974/20 21.10.2020 Anna Polańska - Ziobro Wydzial Karny 5 12:00
II W 507/20 21.10.2020 Maciej Olechowski Wydzial Karny 7 11:50