E - Wokanda

Informujemy, że Wokanda Internetowa (E-Wokanda) stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz.Min.Spraw. Nr 5 poz. 22 i z 2004 r. Nr 6, poz. 22).

Wokanda internetowa (E-Wokanda) nie jest prawnie wiążąca i nie może być traktowana na równi z pisemnym zawiadomieniem wysłanym przez sąd.

Sygnatura Data Sędzia Wydział Nr sali Godzina
III Nsm 60/20 21.10.2020 Joanna Lewczyńska Wydzial Rodzinny 2 10:30
III RC 42/18 21.10.2020 Joanna Lewczyńska Wydzial Rodzinny 2 12:30
III Nsm 43/19 21.10.2020 Joanna Lewczyńska Wydzial Rodzinny 2 09:00
III RC 201/19 21.10.2020 Joanna Lewczyńska Wydzial Rodzinny 2 11:30
III Nsm 240/19 21.10.2020 Joanna Lewczyńska Wydzial Rodzinny 2 13:30
II K 206/20 21.10.2020 Maciej Olechowski Wydzial Karny 7 12:30
II K 353/19 21.10.2020 Rafał Marek Wydzial Karny 4 11:30
II W 498/20 21.10.2020 Maciej Olechowski Wydzial Karny 7 08:00
II Ko 1974/20 21.10.2020 Anna Polańska - Ziobro Wydzial Karny 5 12:00
II W 507/20 21.10.2020 Maciej Olechowski Wydzial Karny 7 11:50
II Kp 273/20 21.10.2020 Renata Sajda Wydzial Karny 6 11:00
II W 499/20 21.10.2020 Maciej Olechowski Wydzial Karny 7 08:20
II K 46/20 21.10.2020 Maciej Olechowski Wydzial Karny 7 11:30
II W 433/20 21.10.2020 Rafał Marek Wydzial Karny 4 09:35
II W 500/20 21.10.2020 Maciej Olechowski Wydzial Karny 7 08:40
II Ko 1976/20 21.10.2020 Anna Polańska - Ziobro Wydzial Karny 5 12:30
II W 515/20 21.10.2020 Maciej Olechowski Wydzial Karny 7 12:10
II Ko 1807/20 21.10.2020 Anna Polańska - Ziobro Wydzial Karny 5 11:30
II W 506/20 21.10.2020 Maciej Olechowski Wydzial Karny 7 11:30
II K 351/20 21.10.2020 Maciej Olechowski Wydzial Karny 7 09:00