E - Wokanda

Informujemy, że Wokanda Internetowa (E-Wokanda) stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.Urz.MS.2019.138).

Wokanda internetowa (E-Wokanda) nie jest prawnie wiążąca i nie może być traktowana na równi z pisemnym zawiadomieniem wysłanym przez sąd.

Sygnatura Data Sala Sędzia Wydział Godzina Status
I Ns 36/23 27.03.2023 2 Agnieszka Korkus-Brzykowska I Wydział Cywilny 09:00
I Ns 45/23 27.03.2023 2 Agnieszka Korkus-Brzykowska I Wydział Cywilny 10:00
I Ns 53/23 27.03.2023 2 Agnieszka Korkus-Brzykowska I Wydział Cywilny 10:30
I Ns 81/23 27.03.2023 2 Agnieszka Korkus-Brzykowska I Wydział Cywilny 11:00
II K 47/23 27.03.2023 19 Piotr Filip II Wydział Karny 10:00