E - Wokanda

Informujemy, że Wokanda Internetowa (E-Wokanda) stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.Urz.MS.2019.138).

Wokanda internetowa (E-Wokanda) nie jest prawnie wiążąca i nie może być traktowana na równi z pisemnym zawiadomieniem wysłanym przez sąd.

Sygnatura Data Sala Sędzia Wydział Godzina Status
II W 262/22 06.12.2022 2B Małgorzata Pirga II Wydział Karny 09:40
II K 218/22 06.12.2022 19 Małgorzata Pirga II Wydział Karny 12:00
II K 289/21 06.12.2022 19 Małgorzata Pirga II Wydział Karny 09:00
II W 138/22 06.12.2022 2B Małgorzata Pirga II Wydział Karny 11:00