Międzynarodowa Konferencja Naukowa z zakresu mediacji.

W dniu 26 października 2012 roku w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa na temat: „Materialny i procesowy wymiar mediacji w aspekcie porównawczym systemów prawnych Polski i wybranych krajów europejskich”, zorganizowana wspólnie przez Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu i Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli.
Celem projektu była promocja mediacji jako skutecznej, alternatywnej metody rozwiązywania sporów i konfliktów, jak również, międzynarodowa wymiana doświadczeń i wiedzy umożliwiająca jej dalszy rozwój.

Otwarcia Konferencji dokonał Robert Pelewicz, Prezes Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu.
Gośćmi honorowymi byli: Krzysztof Wojtaszek - Prezes Sądu Okręgowego w Lublinie, Członek Krajowej Rady Sądownictwa, który jako pierwszy wygłosił referat inauguracyjny oraz dr Petro Filyuk – Prezes Sądu Apelacyjnego Obwodu Wołyńskiego w Łucku.


Od lewej: Jacek Toporowski, dr Petro Filyuk, Krzysztof Wojtaszek,
Robert Pelewicz, Mirosław Przybylski.

 


Od lewej: Jacek Toporowski, dr Petro Filyuk, Krzysztof Wojtaszek, Robert Pelewicz.

 


Od lewej: dr Petro Filyuk, Krzysztof Wojtaszek.

 

- W Stanach Zjednoczonych ponad 95 procent spraw wpływających do sądów zostaje zakończonych poprzez ugody mediacyjne, a tylko kilka procent trafia na rozprawę. W Polsce alternatywne formy rozwiązywania sporów są coraz bardziej popularne, lecz jednak do sytuacji w USA jeszcze nam bardzo wiele brakuje - mówi Mirosław Przybylski, dyrektor Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji przy Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie, jeden z uczestników konferencji.
W ocenie nie tylko Mirosława Przybylskiego, mediacja (szybkie porozumienie w drodze kompromisu) dla petentów jest o wiele bardziej korzystna, niż rozwiązywanie sporu w sądzie. Z takiego rozwiązania szacunkowo mogłaby skorzystać ponad połowa osób oddających różnego rodzaju sprawy do sądu. Skorzystanie z pomocy wykwalifikowanego mediatora to mniejsze koszty i mniejszy stres dla uczestników, od tego towarzyszącego występowaniu przed sądem.
- Mediacja bardzo dobrze sprawdza się przede wszystkim w sprawach rodzinnych i cywilnych. Kwestie sprawowania opieki nad dzieckiem w przypadku rozwodu rodziców czy wysokości alimentów warto uzgodnić bez sądu. To także świetna forma rozwiązania sąsiedzkich "sporów o miedzę” - dodaje dyrektor Przybylski.
- Według mojej oceny grubo ponad połowa spraw trafiających na wokandy sądów to sprawy drobne, które można rozwiązać w drodze mediacji. Oczywiście te sprawy są drobne z punktu widzenia obiektywnego i mam świadomość, że dla uczestników sporu te sprawy mają ogromną wagę.


Mirosław Przybylski

 


Od lewej: dr Petro Filyuk, Krzysztof Wojtaszek, Robert Pelewicz.

 

W pierwszej części Konferencji Naukowej, jako pierwszy zabrał głos Pan Jacek Toporowski - Główny Specjalista w Departamencie Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Ministerstwa Sprawiedliwości, który przedstawił referat pt.: „Mediacja w Polsce. Stan obecny i perspektywy”.

                                                                                  Jacek Toporowski

 

Jako kolejni zabrali głos sędziowie – ze współpracującym z Sądem Okręgowym w Tarnobrzegu Sądu Krajowego w Chemnitz (Saksonia, Niemcy): Thomas Mrodzinsky: „Ustawa o mediacji - stan prawny obowiązujący w Niemczech” oraz Christoph Pietryka: „Czy istnieją nieudane mediacje? – spowiedź mediatora. Praktyka mediacji sądowych na przykładzie sądów niemieckich”, którzy przekazali uczestnikom konferencji europejskie doświadczenia oraz poglądy z zakresu mediacji.


                       Thomas Mrodzinsky                                                             Christoph Pietryka


W drugiej części Konferencji Naukowej referat na temat „Mediacja na Ukrainie - współczesność i perspektywy” wygłosił doc. dr Wołodymyr Krawczuk z Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego im. Lesi Ukrainki w Łucku w zastępstwie za prof. dr hab. Władysław Fedorenko – Dziekana Wydziału Kształcenia Zaocznego Osób Cywilnych Narodowej Akademii Spraw Wewnętrznych w Kijowie.

                     doc. dr Wołodymyr Krawczuk

Ponadto doc. dr Olga Juchymiuk również ze Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego im. Lesi Ukrainki w Łucku przedstawiła w swoim referacie: „Mediacja na Ukrainie: badania teoretyczne oraz realizacja praktyczna”.
Sędzia Sądu Miejsko-Rejonowego w Łucku Inna Płachtij przedstawiła „Stosowanie mediacji na Ukrainie w niektórych kategoriach spraw cywilnych”.


                   doc. dr Olga Juchymiuk                                                            Inna Płachtij

Trzecia część Konferencji Naukowej zatytułowana była – mediacja w praktyce.
Referat pt.: „Współpraca mediatorów z sądem” przedstawili Magdalena Grudziecka i Jerzy Książek – Członkowie Zarządu Głównego Polskiego Centrum Mediacji w Warszawie. W dalszej części konferencji - Prezes Oddziału Polskiego Centrum Mediacji w Stalowej Woli Pani Danuta Karbarz przedstawiła: „Działalność Oddziału PCM w Stalowej Woli i współpracę z sądami okręgu tarnobrzeskiego i okręgów sąsiedzkich”. Ponadto Wiceprezes Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu Pan Grzegorz Zarzycki – jako moderator i koordynator przedstawił referat pt.: „Posiedzenia pojednawcze w sprawach z oskarżenia prywatnego jako pionierskie rozwiązanie mediacyjne w Kodeksie postępowania karnego”. Również Sędzia Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu - Maciej Olechowski - wygłosił referat pt.: „Mediacja w sprawach karnych w praktyce orzeczniczej sądów rejonowych okręgu tarnobrzeskiego”.


         Magdalena Grudziecka i Jerzy Książek                                             Danuta Karbarz


                      Grzegorz Zarzycki                                                             Maciej Olechowski

W czwartej części Konferencji Naukowej zatytułowanej – mediacja w teorii – głos zabrał ks. dr Marek Zaborowski - adiunkt w Katedrze Prawa Prywatnego Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Gospodarce Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli, który przedstawił: „Rolę mediacji w kanonicznym procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa". Ponadto adwokat dr Paweł Bucoń - adiunkt w Katedrze Prawa Prywatnego WZPiNoG Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli, wygłosił referat pt.: „Mediacja jako alternatywny sposób rozwiązywania sporów w polskim postępowaniu cywilnym".
Jako ostatni referat wygłosił mgr Marcin Dębiński - asystent w Katedrze Teorii Prawa WZPiNoG Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli, adwokat: „Znaczenie mediacji w sprawach gospodarczych”.


                    ks. dr Marek Zaborowski                                                       dr Paweł Bucoń


                       mgr Marcin Dębiński                                                     Uczestnicy Konferencji

             Obsługa organizacyjna Konferencji                                        Uczestnicy Konferencji

 

Źródło: http://www.echodnia.eu/apps/pbcs.dll/frontpage
 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2012-10-29 12:14
Wytworzył:
Paweł Dziewirz
Publikacja w dniu: 2012-10-31 09:09
Opublikował:
Paweł Dziewirz
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 11 853