Przyjmowanie interesantów, zamówienie e-protokołu e-mailowo lub telefonicznie

Interesanci przyjmowani są według kolejności zgłaszania się w e-czytelni. E-protokoły udostępniane są osobom do tego uprawnionym w poniedziałki w godzinach od 8.15 do 17.30 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 7.45 do 15.00.

Zamówienie e-protokołu może być realizowane przez osoby zainteresowane osobiście w Biurze Obsługi Interesanta, jak również telefonicznie lub przesyłając wniosek drogą elektroniczną na adres e-mail: boi@tarnobrzeg.so.gov.pl, także ze wskazaniem konkretnego dnia, w którym e-protokół ma być udostępniony.


Zamówienie składane przez interesanta w sposób telefoniczny pod numerami telefonów: (15) 688-25-14; (15) 688-25-17 – zamawianie e-protokołu w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu;

lub mailowy przesyłając wniosek drogą elektroniczną (dostępny w zakładce formularze e-czytelni) na adres: boi@tarnobrzeg.so.gov.pl jest rejestrowane w systemie – w grafiku e-czytelni, po uprzednim ustaleniu z interesantem kiedy (data i godzina) planuje, przybędzie do Sądu w celu zapoznania się z e-protokołem. Informacje te przekazywane są następnie do Wydziałów. Gdy kontakt z interesantem jest telefoniczny, czy też mailowy, to pracownicy e-czytelni dokładają wszelkich starań w celu umówienia interesanta na wskazany przez niego dogodny termin.

Istotne informacje:

W celu przyspieszenia obsługi przy zamawianiu e-protokołu telefonicznie lub mailowo niezbędne jest podanie następujących danych:

  • sygnaturę akt, nazwę i numer wydziału;
  • nazwę / imię i nazwisko stron / uczestników biorących udział w sprawie;
  • status w sprawie osoby zamawiającej e-protokół;
  • proponowany termin i godzina przeglądania e-protokołu;
  • niezbędnie numer kontaktowy osoby zamawiającej e-protokół, aby pracownik e-czytelni mógł powiadomić zainteresowanego o konieczności ustalenia innego terminu, w celu zapoznania się z e-protokołem.

Udostępnienie dźwięku lub obrazu i dźwięku następuje po okazaniu dowodu osobistego lub innego dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości oraz odnotowaniu danych w rejestrze e-protokołów udostępnianych do wglądu.

Pracownik Biura Obsługi Interesanta nadzoruje zapoznawanie się przez interesanta z zapisem dźwięku albo obrazu i dźwięku z posiedzenia jawnego, a w razie potrzeby udziela interesantowi niezbędnej pomocy w obsłudze sprzętu i oprogramowania.

Instrukcja obsługi odtwarzacza ReCourt-Player

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2012-09-25 08:23
Wytworzył:
Dziewirz Paweł
Publikacja w dniu: 2013-12-01 13:29
Opublikował:
Dziewirz Paweł
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 12 866