Kolegium SąduPrzewodniczący Kolegium

Prezes Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu - Szymon Rożek 

Członkowie:

W-ce PSO Mieczysław Osucha
SSO Anna Moskal
SSO Zygmunt Dudziński
SSO Grzegorz Zarzycki

SSR Joanna Szewczyk
PSR Anna Lipiarz

PSR Grzegorz Król
PSR Ziemowit Czech

 

Kolegium sądu okręgowego składa się z ośmiu członków, wybieranych przez zgromadzenie ogólne sędziów okręgu, w tym czterech sędziów sądu okręgowego i czterech sędziów sądów rejonowych, działających w okręgu sądowym, a także z prezesa sądu okręgowego. Kadencja kolegium sądu okręgowego trwa trzy lata.

 

Kolegium sądu okręgowego realizuje zadania określone w ustawie, a ponadto:

 1. wyraża opinię o kandydatach do pełnienia w Sądzie Okręgowym funkcji kierownika szkolenia oraz funkcji albo stanowiska rzecznika prasowego oraz wyraża opinię w sprawie zwolnienia z pełnienia tych funkcji;
 2. rozpatruje wnioski wynikające z wizytacji i lustracji sądów;
 3. wyraża opinię o projektach planów finansowych, o których mowa w art. 178 § 1;
 4. wyraża opinię w sprawach osobowych sędziów sądu okręgowego oraz sędziów sądów rejonowych, działających w okręgu sądowym;
 5. wypowiada się w przypadkach zachowań sędziów naruszających zasady etyki;
 6. wyraża opinię w innych sprawach przedstawionych przez prezesa sądu okręgowego, prezesa sądu apelacyjnego, Krajową Radę Sądownictwa oraz Ministra Sprawiedliwości;
 7. na wniosek Prezesa Sądu wyraża opinię o projekcie podziału czynności w Sądzie Okręgowym i sądach rejonowych działających w okręgu zasad zastępstw sędziów i referendarzy sądowych, a także zasad przydziału spraw poszczególnym sędziom oraz referendarzom sądowym;
 8. wyraża opinię o kandydatach na wiceprezesa Sądu Okręgowego oraz prezesów i wiceprezesów sądów rejonowych;
 9. wyraża opinię o kandydatach do pełnienia w Sądzie Okręgowym funkcji przewodniczących wydziałów, zastępców przewodniczących wydziałów, wizytatorów, a także funkcji przewodniczących wydziałów i zastępców przewodniczących wydziałów w sądach rejonowych oraz wyraża opinię w sprawie zwolnienia z pełnienia tych funkcji;
 10. wypowiada się w sprawach dotyczących organizacji i funkcjonowania sądu oraz zachowania pracowników, przedstawionych przez Prezesa Sądu;
 11. rozstrzyga sprzeciw w przedmiocie podjęcia przez sędziego dodatkowego zatrudnienia lub zajęcia, o których mowa w art. 86 § 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.).