Wykaz sędziówWykaz sędziów oraz referendarzy Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu

I Wydział Cywilny:

1.    SSO Deryło Krzysztof – Wizytator ds. cywilnych
2.    SSO Domańska Ewa – Zastępca Przewodniczącego I Wydziału Cywilnego 
3.    SSO Kulpa Wiesław – Wizytator ds. rodzinnych i nieletnich
4.    SSO Łuczak Grażyna – Wizytator ds. wieczystoksięgowych
5.    SSO Nowak Marek  - Rzecznik prasowy
6.    SSO Osucha Mieczysław – Przewodniczący I Wydziału Cywilnego
7.    
SSO Rogowski MarcinWizytator ds. komorniczych
8.    SSO Rożek Szymon 

9.    SSO Sech Wiesława - Kierownik szkolenia
10.  Referendarz sądowy - Agnieszka Woszczyna - Idec Koordynator ds. współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach cywilnych 

II Wydział Karny:

1.    SSO Dudziński Zygmunt – Przewodniczący II Wydziału Karnego
2.    SSO Dyl Józef – Zastępca Przewodniczącego II Wydziału Karnego
3.   
 SSO Pelewicz Robert 
4.    SSO Szwedo - Dec Małgorzata – Wizytator ds. wykonania orzeczeń karnych
5.    SSO Zarzycki Grzegorz
6.    SSO Ziarko Lidia - Wizytator ds. karnych

III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych:

1.    SSO Basińska Alina – Zastępca Przewodniczącego III Wydziału Pracy
i Ubezpieczeń Społecznych     
2.    SSO Bryś - Dywan Katarzyna – Wizytator ds. z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
3.    SSO Moskal Anna – Przewodniczący III Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych   
4.    SSO Paluch Wojciech
5.    SSO Więch - Rotkiewicz Teresa – Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego

V Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych:

1.    SSO Dyl Józef
2.    SSO Pelewicz Robert
3.    SSO Zarzycki Grzegorz – Przewodniczący V Wydziału Penitencjarnego