Informacja dla emerytów i rencistów, sędziów w stanie spoczynku – byłych pracowników Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu

Uprzejmie informujemy, że w dniu 25 maja 2020 r. wprowadzono do stosowania nowy „Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu”.

Osoby uprawnione, tj. emeryci i renciści, sędziowie w stanie spoczynku - byli pracownicy Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu mogą skorzystać w danym roku  kalendarzowym ze świadczeń przyznawanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, jednakże powinny one złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 30 września każdego roku oświadczenie o łącznym średnim dochodzie brutto gospodarstwa domowego przypadający na osobę w rodzinie, liczony według zasad określonych we wprowadzonym regulaminie.

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o bezpośredni kontakt telefoniczny z osobą z komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych:

  • Panią Iwoną Bogdańską tel. 15 688 26 67,
  • Panią Barbarą Wryk tel. 15 688 26 56,
  • Panią Magdaleną Kochowską – Leżoń tel. 15 688 26 21,
  • Panią Otylią Rękas – Sieradzką  tel. 15 688 26 41,
  • Panią Katarzyną Kaczmarską tel. 15 688 26 44.
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2020-06-16 12:52
Wytworzył:
Paweł Dziewirz
Publikacja w dniu: 2020-06-16 12:57
Opublikował:
Paweł Dziewirz
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 193