Wykaz sędziów

Wykaz sędziów oraz referendarzy Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu


I Wydział Cywilny:

1.    SSO Barańska Karolina - Wizytator ds. cywilnych i komorniczych 
2.    SSO Bronkiewicz Paweł
3.    SSO Bryś - Dywan Katarzyna 
4.    SSO Domańska Ewa – Wizytator ds. rodzinnych i nieletnich
5.    SSO Kobylarz Mariusz 
6.    SSO Kulpa Wiesław Zastępca Przewodniczącego I Wydziału Cywilnego
7.    
SSO Nowak Marek - Rzecznik prasowy
8.    
SSO Rogowski Marcin - Przewodniczący I Wydziału Cywilnego
9.    
SSO Wolak Grzegorz 
10.  Referendarz sądowy - Agnieszka Woszczyna - Idec Koordynator ds. współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach cywilnych 

II Wydział Karny:

1.    SSO Pelewicz Robert delegowany do Sądu Apelacyjnego w Krakowie na podstawie art. 77 § 1 pkt 1 usp (od dnia 1 lipca 2021 r. - na czas nieokreślony).
2.    SSO Pizoń Grażyna 
3.    
SSO Szwedo - Dec Małgorzata – Przewodniczący II Wydziału Karnego, Wizytator ds. karnych i wykonania orzeczeń karnych
4.    SSO Turbak Tomasz Zastępca Przewodniczącego II Wydziału Karnego 
5.    SSR Olechowski Maciej - delegowany do Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu na podstawie art. 77 § 1 pkt 1 usp (od dnia 1 listopada 2021 r. - do dnia 31 października 2022 r.; od dnia 3 listopada 2022 r. - do dnia 2 listopada 2023 r.).
6.    SSR Wójcik Marek - delegowany do Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu na podstawie art. 77 § 1 pkt 1 usp (od dnia 1 kwietnia 2022 r. - do dnia 30 września 2023 r.).
7.    SSR Anna Polańska-Ziobro - delegowana do Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu na podstawie art. 77 § 1 pkt 1 usp (od dnia 15 listopada 2022 r. - do dnia 14 maja 2023 r.).

III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych:

1.    SSO Basińska Alina – Zastępca Przewodniczącego III Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych    
2.    
SSO Bryś - Dywan Katarzyna 
3.    SSO Moskal Anna – Przewodniczący III Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych   
4.    
SSO Paluch Wojciech - Wizytator ds. z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych 
5.    SSO Więch - Rotkiewicz Teresa Koordynator ds. mediacji w okręgu Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu


Informacja o podziale czynności oraz sposobie uczestniczenia w przydziale spraw w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu


Informacja o powołaniach sędziów w związku z art. 88b u.s.p.
 
Zgodnie z art. 88b ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2020.2072 j.t.) właściwy prezes sądu ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej informację o pierwszym i kolejnych powołaniach sędziów sądu, którym kieruje.
Ogłoszenie zawiera informację o:
1) organie powołującym oraz wnioskującym o powołanie;
2) dacie powołania;
3) miejscu służbowym (siedzibie) sędziego.

Informacja o powołaniach sędziów w związku z art. 88b u.s.p.

 

 

 

 

 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2011-11-16 23:33
Wytworzył:
admin
Publikacja w dniu: 2023-01-19 11:52
Opublikował:
admin
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 53 310