Ochrona danych osobowych

Informacja Administratora Danych Osobowych

Zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
adres: ul. H. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzegu

2. Inspektorem ochrony danych (IOD) w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu jest:

Pani Karolina Spyra, z którą może się Pan/Pani skontaktować pisząc na adres: iod@tarnobrzeg.so.gov.pl 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA dla osób, których dane przetwarzane są w postępowaniach sądowych w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej

KLAUZULA INFORMACYJNA osoby fizyczne - strony umów zamówienia i konkursy o wartości  nieprzekraczającej wartości 130 000,00 złotych (usługi/dostawy)

KLAUZULA INFORMACYJNA dla osób składających wnioski o udostępnienie informacji publicznej lub o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu

 

Informacja o udostępnieniu danych z monitoringu wizyjnego

Strona zainteresowana zabezpieczeniem danych z monitoringu, może zwrócić się pisemnie do Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu, jako Administratora Danych, z prośbą o ich zabezpieczenie. Wniosek należy zaadresować do Prezesa Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu i złożyć w Biurze Podawczym tut. Sądu lub nadesłać na adres Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg.

Wniosek o udostępnienie nagrań musi zawierać m.in. określenie kamery (numer lub opis pola jej widzenia, opis miejsca i zdarzenia które ma zostać nagrane), okres i czas z jakiego należy sporządzić nagranie oraz uzasadnienie konieczności udostępnienia nagrania (w przypadku instytucji we wniosku powinna być wskazana podstawa prawna upoważniająca do uzyskania nagrania).

Wzór wniosku o udostępnienie danych z monitoringu wizyjnego.

 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2018-05-25 07:43
Wytworzył:
Paweł Dziewirz
Publikacja w dniu: 2023-05-30 09:14
Opublikował:
Paweł Dziewirz
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 1 217