Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych

Informacja Administratora Danych Osobowych

Zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
adres: ul. H. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzegu

2. Inspektorem ochrony danych (IOD) w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu jest:

Pani Karolina Spyra, z którą może się Pan/Pani skontaktować pisząc na adres: iod@tarnobrzeg.so.gov.pl 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA dla osób, których dane przetwarzane są w postępowaniach sądowych w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej

KLAUZULA INFORMACYJNA osoby fizyczne - strony umów zamówienia i konkursy o wartości  nieprzekraczającej wartości 130 000,00 złotych (usługi/dostawy)

KLAUZULA INFORMACYJNA dla osób składających wnioski o udostępnienie informacji publicznej lub o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu

KLAUZULA INFORMACYJNA dla osób fizycznych świadczących usługi na podstawie umów cywilnoprawnych bezpośrednio na rzecz Zamawiającego oraz osób fizycznych wskazanych przez Wykonawcę zamówienia publicznego wykonujących określone czynności na rzecz Zamawiającego

KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z udzielaniem zamówień publicznych

Informacja o udostępnieniu danych z monitoringu wizyjnego

Strona zainteresowana zabezpieczeniem danych z monitoringu, może zwrócić się pisemnie do Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu, jako Administratora Danych, z prośbą o ich zabezpieczenie. Wniosek należy zaadresować do Prezesa Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu i złożyć w Biurze Podawczym tut. Sądu lub nadesłać na adres Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg.

Wniosek o udostępnienie nagrań musi zawierać m.in. określenie kamery (numer lub opis pola jej widzenia, opis miejsca i zdarzenia które ma zostać nagrane), okres i czas z jakiego należy sporządzić nagranie oraz uzasadnienie konieczności udostępnienia nagrania (w przypadku instytucji we wniosku powinna być wskazana podstawa prawna upoważniająca do uzyskania nagrania).

Wzór wniosku o udostępnienie danych z monitoringu wizyjnego.

 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia:
Wytworzył:
Paweł Dziewirz
Publikacja w dniu:
Opublikował: Paweł Dziewirz
Zatwierdzony przez: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 1 310