Aktualności

2023-09-14
Sprawa oskarżonego Leszka B. (lat 43, wykształcenie średnie – technik mechanik). Prokurator stawia oskarżonemu dwa zarzuty. 

Po pierwsze, zarzuca mu, że działając w krótkich…
2023-07-18
Sprawa oskarżonych: Janiny K. (lat 70, wykształcenie średnie – technik ekonomista), Krzysztofa K. (lat 44, wykształcenie wyższe ekonomiczne), Genowefy K. (lat 73, wyksztalcenie…
2023-05-25
Sprawa oskarżonego Stanisława K. (lat 71, księdza katolickiego) o przestępstwo z art. 284 § 2 kk w zw. z art. 294 § 1 kk. W akcie oskarżenia zarzucono Stanisławowi K., że w dniu…
2022-03-23
Sprawa oskarżonego Grzegorza G. (lat 38, wykształcenie wyższe – elektronik).
Akt oskarżenia wpłynął do Sądu Rejonowego w Stalowej Woli w dniu 15 marca 2022 r. 
i w akcie tym…
2021-12-27
Sprawa oskarżonego Rafała W. (lat 42, wykształcenie średnie – technik mechanik). Rafałowi W. postawiono łącznie 21 zarzutów, tj.:
- wielokrotnego rozpijania małoletnich (art. 208…
2021-11-25
Sprawa oskarżonego Ernesta M. (lat 31, wykształcenie średnie – technik informatyki).
Ernestowi M. postawiono łącznie 8 zarzutów, tj.:
- zgwałcenia dwóch małoletnich poniżej lat 15…
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opis zmiany: b/d