Aktualności

2023-12-19
Sprawa oskarżonych: Vitalija S. (lat 26, wykształcenie średnie) i Oksany P. (lat 23, wykształcenie średnie). Akt oskarżenia wpłynął do tut. Sądu w dniu 15 grudnia 2023 r. …
2023-10-09
Sprawa oskarżonych: Markusa F. (lat 31, wykształcenie zawodowe), Tomasza F. (lat 40, wykształcenie średnie techniczne), Leszka S. (lat 46, wyksztalcenie średnie) i Macieja W. (lat…
2023-09-14
Sprawa oskarżonego Leszka B. (lat 43, wykształcenie średnie – technik mechanik). Prokurator stawia oskarżonemu dwa zarzuty. 

Po pierwsze, zarzuca mu, że działając w krótkich…
2023-07-18
Sprawa oskarżonych: Janiny K. (lat 70, wykształcenie średnie – technik ekonomista), Krzysztofa K. (lat 44, wykształcenie wyższe ekonomiczne), Genowefy K. (lat 73, wyksztalcenie…
2023-05-25
Sprawa oskarżonego Stanisława K. (lat 71, księdza katolickiego) o przestępstwo z art. 284 § 2 kk w zw. z art. 294 § 1 kk. W akcie oskarżenia zarzucono Stanisławowi K., że w dniu…
2022-03-23
Sprawa oskarżonego Grzegorza G. (lat 38, wykształcenie wyższe – elektronik).
Akt oskarżenia wpłynął do Sądu Rejonowego w Stalowej Woli w dniu 15 marca 2022 r. 
i w akcie tym…
2021-12-27
Sprawa oskarżonego Rafała W. (lat 42, wykształcenie średnie – technik mechanik). Rafałowi W. postawiono łącznie 21 zarzutów, tj.:
- wielokrotnego rozpijania małoletnich (art. 208…
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opis zmiany: b/d