Aktualności

2023-04-28
Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego na : Świadczenie usług z zakresu socjoterapii, psychoedukacji w Ośrodku Kuratorskim w Nisku,…
2023-04-26
W dniu  11 kwietnia 2023 r. w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu odbyło się szkolenie nt.: "Mobbing i inne niepożądane zachowania w miejscu pracy. Skuteczne zarządzanie i…
2023-04-20
Uprzejmie informujemy, że z dniem 28 kwietnia 2023 r. (piątek)  likwiduje się w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu „skrzynkę podawczą”, służącą do składania korespondencji…
2023-04-18
W dniach 21-24 marca 2023 r. w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu odbyły się szkolenia z zakresu biurowości, organizacji i działania sekretariatów sądowych dla pracowników…
2023-04-18
W związku ze znaczną liczbą zmian w prawie pracy wprowadzoną w 2023 r. do Kodeksu pracy (lub oczekującą na wprowadzenie), w dniu 17 marca 2023 r. w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu…
2023-04-18
Z inicjatywy Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu w dniu 10 marca 2023 r. w tut. Sądzie odbyło się spotkanie Sędziów w stanie spoczynku i byłych pracowników Sądu,…
2023-04-18
W dniu 9 marca 2023 r. w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu odbyło się szkolenie na temat „Orzekanie w przedmiocie kary łącznej i wyroku łącznego – analiza problemów praktycznych…
2023-04-18
Dnia 17 lutego 2023 r. odbyło się Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu, podczas którego Pani sędzia Katarzyna Frydrych – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie…
2023-02-13
W załączeniu, uprzejmie przedstawiamy Państwu „Informator w sprawach dotyczących obecności kuratora sądowego przy kontaktach rodziców z dziećmi”.
2023-01-11
Uprzejmie informujemy, że na  mocy Umowy nr DSF-VI.7211.130.2021 z dnia 12 stycznia 2022 roku  zawartej pomiędzy  Ministrem Sprawiedliwości a Dyrektorem …
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opis zmiany: b/d