Aktualności

2019-11-13
Uprzejmie informujemy, że zarządzeniem Nr 7/2019 Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu z dnia 12 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia czasu pracy dla Sądu…
2019-06-25
Uprzejmie informujemy, iż zostały zmienione niektóre adresy e-mail Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu. Aktualne adresy e-mail znajdują się na stronie internetowej Sądu w zakładce…
2019-05-23
Miejski program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie w Tarnobrzegu

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu ogłasza nabór uczestników wyrażających…
2019-01-02
Na podstawie art. 24 § 2 i art. 26 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 23 z późniejszymi zmianami) Minister…
2018-11-28
Uprzejmie informujemy, że Minister Sprawiedliwości zarządzeniem z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie zniesienia niektórych wydziałów w sądach okręgowych oraz zmieniające…
2018-07-10
Wykaz adresów instytucji oraz organizacji pozarządowych, które prowadzą działalność związaną ze świadczeniem pomocy osobom opuszczającym jednostki penitencjarne w obszarze…
2018-03-28
Uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie Przeworsk - Powiat Bezpieczny ul. Lwowska 16 w Przeworsku od marca 2018 r. świadczy pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom…
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opis zmiany: b/d