Wzory i formularze

NAZWA MS WORD PDF
Wniosek o wydanie orzeczenia ze stwierdzeniem  prawomocności
Wniosek o wydanie orzeczenia z klauzulą wykonalności
Wniosek o sporządzenie uzasadnienia - Cywilny, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 
Wniosek o sporządzenie uzasadnienia - Karny
Wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych
Wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu
Wniosek dowodowy
Informacja o zmianach adresowych
Wniosek o przyznanie należności świadkowi
Wniosek o wydanie zaświadczenia
Odpowiedź na wezwanie uzupełnienia pisma
Wniosek o wgląd do akt
Wniosek o wykonanie kserokopii z akt
Wniosek o umożliwienie wykonania fotokopii z akt
Wniosek o udostępnienie e-protokołu
Wniosek o wydanie protokołu z posiedzenia utrwalonego poprzez zapis dźwięku na elektronicznym nośniku danych

I WYDZIAŁ CYWILNY

NAZWA MS WORD PDF
Pozew o rozwód, separację
Wniosek o ubezwłasnowolnienie
Wniosek o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego

Wniosek o rejestrację czasopisma

Zgodny  wniosek o separację

Ulotka informacyjna - rozwód / separacja
Ulotka informacyjna - ubezwłasnowolnienie

II WYDZIAŁ KARNY

NAZWA MS WORD PDF
Wniosek o udzielenie przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności
Wniosek o udzielenie warunkowego przedterminowego zwolnienia
Wniosek o udzielenie zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego
Oświadczenie do wniosku o odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego

III WYDZIAŁ PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

NAZWA MS WORD PDF
Odwołanie od decyzji organu rentowego
Pozew o zapłatę
Wniosek o sprostowanie oczywistej omyłki
Apelacja od wyroku Sądu Okręgowego
Zażalenie na postanowienie Sądu Okręgowego

Zapraszamy do odwiedzenia strony Ministerstwa Sprawiedliwości (www.ms.gov.pl) gdzie mogą Państwo znaleźć większą bazę formularzy.

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2011-11-17 00:12
Wytworzył:
Paweł Dziewirz
Publikacja w dniu: 2020-10-22 11:46
Opublikował:
Paweł Dziewirz
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 92 556