Przejdź do treści

Informacje praktyczne

 

Informacje praktyczne

Osoby uczestniczące w badaniach są na nie wzywane, w zdecydowanej większości, listownie.
W poszczególnych przypadkach terminy badań ustalane są telefonicznie, bądź przekazywane przez kuratorów sądowych lub też wezwania na badania są wysyłane przez sąd. W przypadku, gdy strony nie zgłoszą się na badania w wyznaczonym terminie, zespół informuje sąd. Zespół dysponuje pomieszczeniem dostosowanym do potrzeb dzieci uczestniczących w badaniach - w pokoju dla dzieci są zabawki, książeczki, układanki, wideobajki. Prosimy o zabieranie dla dzieci zmiennego obuwia, dla młodszych dzieci ubrań, pieluch na zmianę. 

Czas badań w zespole wynosi od pięciu do ośmiu godzin.

Na badania należy zabrać ze sobą: książeczki zdrowia dzieci oraz wszelką posiadaną dokumentację medyczną dotyczącą dzieci wzywanych przez ośrodek: odpisy kart leczenia szpitalnego, opinie, bądź orzeczenia dotyczące dzieci wydawane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne, poradnie zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży oraz inne instytucje opiniujące w sprawach dzieci. Uprzejmie prosimy dorosłych o zabieranie dowodów tożsamości.

Po zakończonych badaniach zespół opracowuje opinię, która w trzech egzemplarzach jest przesyłana do Sądu. Osoby badane zapoznają się z jej treścią za pośrednictwem sądu. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia do treści opinii należy kierować do organu zlecającego badania, tj. do odpowiedniego sądu. Wszelkie zastrzeżenia co do procedury badań należy kierować do kierownika zespołu.   

 

 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia:
Wytworzył:
Danuta Wojtysiak
Publikacja w dniu:
Opublikował: Wojtysiak Danuta
Zatwierdzony przez: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 13 723