Aktualności

2021-09-22
Sprawa oskarżonego Romana S. (lat 34, wykształcenie wyższe – mechanik okrętowy) i Piotra K. (lat 55, wykształcenie zawodowe – rolnik). 

Romanowi S. postawiono trzy zarzuty.…
2021-05-04
Wniosek Zenona K. o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie (na podstawie art. 552 § 1 i art. 554 § 4 kpk. Wnioskodawca domaga się zasądzenia 
od Skarbu…
2021-03-09
Akt oskarżenia w tej sprawie wpłynął do Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu w dniu 26 listopada 2020 r. Oskarżonym jest Józef G. (lat 59, ksiądz katolicki, były proboszcz jeden z…
2021-03-05
Akt oskarżenia w tej sprawie wpłynął najpierw do Sądu Okręgowego w Tarnowie, ale ten stwierdził swą niewłaściwość i przekazał sprawę Sądowi Okręgowemu w Tarnobrzegu. Do tut. Sądu…
2020-01-14
Akt oskarżenia w tej sprawie wpłynął do Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu w dniu 12 grudnia 2019 r. Aktem oskarżenia objęto dziesięć osób, tj.: Grzegorza Sz. (lat 32, operatora wózków…
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opis zmiany: b/d