Przejdź do treści

Przedmiot działalności i kompetencje

Działalnością podstawową Sądu Okręgowego jest sprawowanie wymiaru sprawiedliwości w zakresie nienależącym do sądów administracyjnych, sądów wojskowych oraz Sądu Najwyższego, a także wykonywanie zadań z zakresu ochrony prawnej, powierzone w drodze ustaw.

Do zakresu właściwości funkcyjnej Sądu Okręgowego należy:

  • rozpoznawanie w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych oraz w II instancji spraw cywilnych i spraw należących do właściwości sądów rodzinnych.
  • rozpoznawanie w I i II instancji spraw z zakresu prawa karnego oraz w II instancji spraw o wykroczenia.
  • rozpoznawanie spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
  • nadzór nad działalnością administracyjną w sprawach cywilnych, karnych, rodzinnych i nieletnich, z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, wieczystoksięgowych oraz w sprawach gospodarczych Sądu i jednostek podległych. 
  • nadzór nad komornikami sądowymi.
  • nadzór penitencjarny.
  • sądowa kontrola nad szpitalami psychiatrycznymi i domami pomocy społecznej przeznaczonych dla osób chorych psychicznie lub upośledzonych umysłowo.
  • nadzór nad wykonywaniem orzeczeń o skierowaniu nieletnich do ośrodka kuratorskiego.
  • sporządzanie przez opiniodawcze zespoły sądowych specjalistów opinii w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz w sprawach nieletnich, na podstawie przeprowadzonych badań psychologicznych, pedagogicznych lub lekarskich.

Prezes Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu sprawuje nadzór administracyjny nad działalnością Sądów Rejonowych okręgu tarnobrzeskiego. Sądowi Okręgowemu w Tarnobrzegu podlegają następujące Sądy Rejonowe z obszarami ich działania:

Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu
Sąd Rejonowy w Mielcu
Sąd Rejonowy w Stalowej Woli

Sąd Rejonowy w Nisku
Sąd Rejonowy w Kolbuszowej

  
  

 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia:
Wytworzył:
Monika Adamczyk
Publikacja w dniu:
Opublikował: Paweł Dziewirz
Zatwierdzony przez: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 11 726