Wnioski o zapewnienie dostępności

Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1062), osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 848), każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

Wnioski o zapewnienia dostępności można składać:
• drogą pocztową na adres:
Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
ul. Sienkiewicza 27
39-400 Tarnobrzeg
• wysyłając informacje na adres e-mail: administracja@tarnobrzeg.so.gov.pl 
• osobiście w godzinach urzędowania Sądu.

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2022-02-23 11:28
Wytworzył:
admin
Publikacja w dniu: 2022-02-23 11:34
Opublikował:
admin
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 63