Sygn. akt II K 23/17 (poprzednie sygn.: II K 52/16 i II K 3/17), Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu

Sprawa dotyczy egzaminatorów Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu oraz innych osób (m.in. instruktorów jazdy), a zarzuty związane są z nieprawidłowościami w trakcie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami.Część oskarżonych poddała się dobrowolnie odpowiedzialności i w stosunku do nich zapadły już prawomocne wyroki skazujące (w sprawie o sygn. II K 48/16) na kary pozbawienia wolności do lat dwóch z warunkowym zawieszeniem ich wykonania i grzywny oraz orzeczono zakazy wykonywania zawodu egzaminatora. W stosunku do części oskarżonych warunkowo umorzono postępowanie w dniu 19 stycznia 2017 r. Orzeczenie to jest prawomocne. Na rozprawie w dniu 20 kwietnia 2017 r. zapadł wyrok co do kolejnych czterech oskarżonych, którzy również dobrowolnie poddali się karze tj. Czesława C., Jerzego Ł., Krzysztofa P. i Wojciecha S.  W stosunku do oskarżonych Jerzego Ł. i Wojciecha S. umorzono warunkowo postępowanie, zobowiązując ich do świadczeń pieniężnych w kwotach odpowiednio po 2000 zł i 4000 zł. Wobec Krzysztofa P. orzeczono łączną karę 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na okres próby wynoszący 4 lata oraz grzywnę w kwocie 8000 zł. Czesławowi C. wymierzono łączną karę jednego roku i dwóch miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na okres trzech lat i grzywnę w wysokości 1500 zł. Sprawa pozostałych oskarżonych toczy się pod sygn. akt II K 23/17. 

Na rozprawie w dniu 11 stycznia 2019 r. Sąd wydał wyrok uniewinniający trzech oskarżonych (Joannę G., Rozalię G. i Stanisława Z.). Pozostali oskarżeni zostali częściowo uznani za winnych popełnienia czynów zarzuconych im aktem oskarżenia i skazani na kary pozbawienia wolności (od ośmiu miesięcy do jednego roku i dziewięciu miesięcy) z warunkowym zawieszeniem ich wykonania (na okres próby wynoszący od dwóch do trzech lat). Dodatkowo wymierzono skazanym grzywny w wysokości od 500 do 2.900 zł, a w stosunku do części z nich orzeczono przepadek korzyści majątkowych uzyskanych z popełnienia przestępstwa oraz środki karne w postaci zakazu wykonywania zawodu lub zajmowania stanowisk. Wyrok ten nie jest jeszcze prawomocny.   
 

 

 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2017-02-01 11:52
Wytworzył:
SSO Marek Nowak
Publikacja w dniu: 2019-05-06 12:12
Opublikował:
SSO Marek Nowak
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 5 215