Sygn. akt II K 602/20, Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu

Akt oskarżenia w tej sprawie wpłynął do Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu w dniu
26 listopada 2020 r. Oskarżonym jest Józef G. (lat 59, ksiądz katolicki, były proboszcz jeden z tarnobrzeskich parafii), któremu zarzucono dopuszczenie się w okresie od bliżej nieustalonego dnia końca 2005r. do dnia 30 czerwca 2006r. w Tarnobrzegu innych czynności seksualnych wobec małoletniego poniżej piętnastego roku życia tj. popełnienie przestępstwa z art. 200§1 kk w zw. z art. 12§1 kk. Oprócz tego oskarżonemu zarzucono wywieranie wpływu na świadka w okresie od 24 czerwca 2019r. do 8 lipca 2019r.
w Ostrowcu Świętokrzyskim, w celu powstrzymania świadka od złożenia zgodnych z prawdą zeznań tj. przestępstwo z art. 245 kk. W akcie oskarżenia Prokurator wnioskował m.in.
o przesłuchanie w charakterze świadków 22 osób. Oskarżony nadal przebywa w tymczasowym areszcie.

Na pierwszym terminie rozprawy w dniu 4 lutego 2021r. Sąd wyłączył jawność rozprawy, a pokrzywdzony przystąpił do sprawy w charakterze oskarżyciela posiłkowego.

W tej chwili wyznaczone są już kolejne terminy rozpraw: 24 luty 2021 g. 1000,
3 marca 2021r. g. 900 i 10 marca 2021 g. 900.

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2021-02-04 11:35
Wytworzył:
SSO Marek Nowak
Publikacja w dniu: 2021-02-04 11:37
Opublikował:
SSO Marek Nowak
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 141