Przejdź do treści

Sygn. akt II K 7/23 Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu

Sprawa oskarżonego Leszka B. (lat 43, wykształcenie średnie – technik mechanik). Prokurator stawia oskarżonemu dwa zarzuty. 

Po pierwsze, zarzuca mu, że działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru pełniąc funkcję prezesa zarządu spółki z o.o. w B. w celu osiągniecia korzyści majątkowej, mając świadomość braku możliwości wywiązania się przez spółkę z zaciągniętych zobowiązań z powodu braku płynności finansowej i zadłużenia spółki, wprowadził w błąd jej udziałowców oraz inne osoby dostarczające jabłka i owoce, dokonujące zakupów towarów od spółki i przedstawicieli podmiotów gospodarczych, u których spółka zamawiała usługi, bądź dokonywała zakupu towarów, co do zamiaru i możliwości uiszczenia opłaty za pobrany towar i świadczone usługi, czym doprowadził udziałowców, dostawców, osoby dokonujące zakupów od spółki oraz podmioty gospodarcze do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 11.870.749,51 zł (łącznie pokrzywdzonych jest 232 osoby fizyczne, podmioty gospodarcze i instytucje), co stanowi przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zw. z art. 12 § 2 kk.

Po drugie, zarzuca oskarżonemu, że w okresie od 30 stycznia 2016 r. do 5 września 2017 r. pełniąc funkcję prezesa zarządu spółki z o.o. w B., nie zgłosił do Sądu wniosku 
o upadłość, pomimo tego, że z dniem 31 grudnia 2015 r. powstały warunki uzasadniające upadłość tej spółki, tj. o przestępstwo z art. 586 ksh.

W akcie oskarżenia Prokurator wnioskuje o przesłuchanie na rozprawie 245 świadków.

Termin pierwszej rozprawy wyznaczono na dzień 4 grudnia 2023 r. godz. 9.30.

Na tym terminie prokurator odczytał akt oskarżenia, a oskarżony złożył wyjaśnienia (w których nie przyznał się do winy). Następny termin wyznaczono na dzień 22 stycznia 2024 r. godz. 9.40. Wówczas to Sąd planuje przystąpić do przesłuchiwania świadków. 

Kolejne terminy to: 18.03.24.r godz. 9:00 i 8.04.24r. godz. 9:00 (sala 222) oraz 6.05.2024 r. godz. 9.30. 

Następne terminy to 10.06.2024 r. godz. 11.00 i 22.07.2024 r. godz. 9.30 (s. 222).

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia:
Wytworzył:
SSO Marek Nowak
Publikacja w dniu:
Opublikował: adminso
Zatwierdzony przez: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 121