Wykaz dokumentów wymaganych do ubiegania się o ustanowienie biegłym sądowym

 

Wykaz wymaganych dokumentów:

 1. Podanie do Prezesa Sądu Okręgowego o ustanowienie biegłym sądowym
  z zaznaczeniem z jakiego zakresu (dziedziny);
 2. Życiorys ze szczególnym uwzględnieniem posiadanego wykształcenia i przebiegiem pracy zawodowej;
 3. Odpis dyplomu ukończenia wyższej uczelni;
 4. Inne dokumenty (wszelkiego rodzaju dyplomy i zaświadczenia) potwierdzające znajomość dziedziny i ponadprzeciętne kwalifikacje zawodowe (gdy wniosek składa lekarz powinien mieć I lub II stopień specjalizacji);
 5. Opinię służbową zakładu pracy stwierdzającą posiadanie praktyki zawodowej
  i należytego przygotowania do pełnienia funkcji biegłego sądowego w wybranej specjalności (w przypadku, gdy kandydat na biegłego wykonuje wolny zawód - opinię organizacji zawodowej, do której należy);
 6. Informacja z KRK o niekaralności;
 7. Kwestionariusz osobowy - pobierz;
 8. Oświadczenia - pobierz.
 9. Dowód zapłaty opłaty skarbowej w kwocie 10 zł.
   

konto bankowePKO S.A. I Oddział Tarnobrzeg Nr 18 1240 2744 1111 0000 3990 9547

adres odbiorcyUrząd Miasta Tarnobrzeg, ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg

 
Decyzję o ustanowieniu biegłym sądowym lub o odmowie ustanowienia biegłym podejmuje Prezes Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu.
 
Dokumenty składa się w Oddziale Administracyjnym - pokój 601, tel. (15) 688-26-22
 
W przypadku, gdy przedstawiane są kserokopie dokumentów, należy przedstawić oryginały tych dokumentów do potwierdzenia zgodności.
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2012-02-28 12:21
Wytworzył:
adminso
Publikacja w dniu: 2021-09-16 11:17
Opublikował:
adminso
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 12 076