Strona główna

SĄD OKRĘGOWY w TARNOBRZEGU
ul. Sienkiewicza 27  39-400 Tarnobrzeg
NIP 867-19-93-452  Regon 831220860

tel.:        (15) 688-25-00
fax.        (15) 688-26-78

fax.       (15) 822-97-56

 


UWAGA!

Od dnia 1 czerwca 2020 r. zmiany w organizacji pracy Sądu.

 

1. Wstęp do budynków Sądu mają osoby wezwane i zawiadomione o terminie rozprawy/posiedzenia oraz wykazujące inną niezbędną potrzebę w zakresie dostępu do BOI, Biura Podawczego czy innej komórki organizacyjnej Sądu.

 

2. Do budynku Sądu mogą wejść wyłącznie osoby z osłoną na usta i nos po wykonaniu dezynfekcji rąk lub założeniu rękawiczek.

 

3. Do budynku nie będą wpuszczane osoby, które nie zdezynfekowały rąk oraz odmówiły poddania się pomiarowi temperatury ciała oraz te, u których wynik pomiaru wskazał temperaturę na poziomie 37,5 ºC i wyższym.

 

4. Tuż przy wejściu do budynku będzie umieszczona skrzynka podawcza, do której osoby zainteresowane mogą złożyć korespondencję bez konieczności wchodzenia do budynku lub wysyłania jej pocztą.

 

Prosimy o zapoznanie się z treścią zarządzenia Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu z dnia 25 maja 2020 roku Nr 7/2020.

 

Aktualności

2020-04-29
Wykaz spraw, które zostały odwołane (nie odbędą się) zgodnie z treścią
 § 1 zarządzenia Prezesa Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu
 z dnia 27 kwietnia 2020 r. Nr 15/2020
2020-04-29
Wykaz spraw, które nie zostały odwołane (odbędą się) zgodnie z treścią
 § 1 zarządzenia Prezesa Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu
 z dnia 27 kwietnia 2020 r. Nr 15/2020
2020-04-27
Zarządzenie Nr 15/2020 Prezesa Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu z dnia 27 kwietna 2020 roku w sprawie ustalenia procedur mających na celu ochronę zdrowia i życia pracowników Sądu w…
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2011-09-12 20:34
Wytworzył:
Paweł Dziewirz
Publikacja w dniu: 2020-06-15 08:22
Opublikował:
Paweł Dziewirz
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 2 539 141