Wiceprezes Sądu

Wiceprezes Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu

Sędzia Sądu Okręgowego Marcin Rogowski 

 

Sekretariat:
Dane kontaktowe
ul. Sienkiewicza 27
39-400 Tarnobrzeg

Godziny pracy sekretariatu:
poniedziałek - piątek

  • poniedziałek 8.00 - 16.00
  • wtorek - piątek 7.30 - 15.30

 

Zakres kompetencji:

1.      Podlega służbowo Prezesowi Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu.

2.      Czynności Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu w zakresie działalności administracyjnej Okręgowego w Tarnobrzegu obejmują w szczególności:

a)    organizację przekazywania akt spraw sądowych, pism sądowych oraz innych dokumentów do innego sądu w przypadku zmiany obszaru właściwości;

b)   przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków dotyczących pracy sądu;

c)    ustalenie sposobu korzystania z list ławników przez poszczególne wydziały sądu, zapewniającego możliwie równomierny ich udział w rozprawach, a także prowadzenie ewidencji udziału w nich ławników;

d)   współpracę z radą ławniczą;

e)    udzielanie informacji na wnioski kierowane do sądu w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.);

f)    przedstawianie na żądanie uprawnionych podmiotów  informacji o stanie sprawy prowadzonej w sądzie;

g)   nadzór nad jakością i terminowością sporządzania sprawozdań i innych dokumentów statystycznych;

3.      Zastępuje Prezesa Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu w czasie jego nieobecności.

4.      Kieruje referatem wizytacyjnym Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu.

5.      Stałe zastępowanie Prezesa Sądu w sprawach archiwum zakładowego.

6.      Wykonuje inne czynności zlecone przez Prezesa Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu.

7.      Szczegółowy zakres zadań Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu określa Prezes Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu po zasięgnięciu opinii Kolegium Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu.

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2012-03-22 11:19
Wytworzył:
Otylia Rekas-Sieradzka
Publikacja w dniu: 2019-06-19 13:21
Opublikował:
Otylia Rekas-Sieradzka
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 19 563