Aktualności mediacyjne


Lista wydarzeń związanych z obchodami Tygodnia Mediacji
w okręgu Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu w 2021 roku

Lp. Data Miejsce Organizator Działanie
1

18 – 22 października
2021 r.

Dyżury asystentów sędziów – tylko telefoniczny Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu

Dyżury asystentów sędziów w związku z obchodami Tygodnia Mediacji w godzinach 10:00 – 14:00

Poniedziałek (18 października br.): Magdalena Belcik
tel. 15 688-27-31

Wtorek (19 października br.):
Anna Myszka tel.
15 688-25-54

Środa (20 października br.):
Agnieszka Sekuła
tel. 15 688-26-57

Czwartek (21 października br.):
Cezary Skowron
tel. 15 688-25-53

Piątek (22 października br.):
Karolina Kasprzyk
tel. 15 688-25-53

2 18 – 22 października
2021 r.
Sądy okręgu tarnobrzeskiego Sądy okręgu tarnobrzeskiego Rozpowszechnianie materiałów dot. zagadnień propagowania mediacji (plakaty, ulotki, strona internetowa)
3 18 – 22 października
2021 r.
Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu Dyżury asystentów sędziów w związku z obchodami Tygodnia Mediacji
4 18, 19 i 21 października 2021r. Sąd Rejonowy 
w Mielcu
Sąd Rejonowy 
w Mielcu
Dyżury mediatorów stałych zgodnie z ustalonym harmonogramem.
5 21 października 2021r Wydarzenia online m.in. Fundacja „Unia Regionalnych Centrów Mediacji”

Spotkania, panele dyskusyjne online praktyków mediacji;

link poniżej tabeli

https://www.facebook.com/events/2016030468537250/?ref=newsfeed


Dnia 20 września br. ogłoszono wyniki Konkursu na plakat promujący Międzynarodowy Dzień Mediacji 2021.
Praca laureata konkursu – Alisy Skorikovej pojawi się na tegorocznym plakacie, który pod koniec września trafi do sądów.
Szczegóły na stronie:
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/wyniki-konkursu-na-plakat
Galeria wszystkich prac znajduje się na fanpage’u Mediacja https://www.facebook.com/mediacja.gov


Informacja nadesłana przez Centrum Arbitrażu i Mediacji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 


Bezpłatne szkolenia z zakresu mediacji w sprawach cywilnych oraz przystąpienie do walidacji zgodnie z wymogami opisanymi w kwalifikacji „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych”, opublikowanymi w Obwieszczeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji z dnia 4 grudnia 2018r. (M.P. z 2018 r. poz. 1198). Szkolenia prowadzone są przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości.
Szkolenia przeznaczone są dla mediatorów mających miejsce zamieszkania lub wykonujących praktykę mediacyjną na terenie województwa Świętokrzyskiego.
Szkolenia mające na celu podniesienie kwalifikacji obecnych mediatorów powiązane są z pracami związanymi z utworzeniem Krajowego Rejestru Mediatorów, który zastąpi listy stałych mediatorów. Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu zgodnie ze Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji będzie uprawniało do ubiegania się o wpis do Rejestru, przy spełnieniu pozostałych wymogów.
Szkolenia zostaną przeprowadzone w wymiarze 24 godzin w tym 16 godzin szkolenia stacjonarnego w Kielcach, odbywającego się w trakcie weekendu oraz 8 godzin szkolenia w formule online. Egzamin zostanie przeprowadzony w Lublinie. W trakcie szkolenia otrzymają Państwo niezbędne materiały szkoleniowe. Dla wszystkich uczestników zostanie przygotowany catering, a dla 10% uczestników, mających miejsce zamieszkania powyżej 50 km od miejsca szkolenia istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnego noclegu.
Rekrutacja na szkolenia została już rozpoczęta. Decyduje kolejność zgłoszeń. Odbędą się tylko 3 edycje szkoleń. Liczba miejsc jest ograniczona.
Dokumenty aplikacyjne na szkolenia znajdą Państwo na stronie: https://www.kul.pl/rekrutacja,110101.html
Szkolenia prowadzone są przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości w ramach projektu pt. „Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne" współfinansowany ze środków Europejskiego Fundusz Społecznego (EFS), w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach Działania 2.17 „Skuteczny wymiar sprawiedliwości". Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II ma uprawnienia Instytucji Certyfikujących do kwalifikacji rynkowych "Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych".

Pytania w kwestii szkoleń prosimy kierować na adres: mediacja@kul.pl
Zapraszamy do aplikowania na szkolenia.
 


Informacja nadesłana przez Ministerstwo Sprawiedliwości Wydział do spraw Mediacji Departament Strategii i Funduszy Europejskich. 

Aby zwiększyć świadomość obywateli nt. mediacji i dotrzeć z tym do jak najszerszego grona osób, Wydział do spraw Mediacji w Ministerstwie Sprawiedliwości podjął prace nad stworzeniem cyklu „Mediacja na co dzień – historie prawdziwe”.
Projekt ma na celu przedstawienie zalet płynących z korzystania z mediacji oraz upowszechnienie wiedzy o tej alternatywnej metodzie rozwiązywania sporów poprzez publikację opisu prawdziwych konfliktów, w których - dzięki mediacji - strony sporu doszły do porozumienia, polepszyły swoje relacje, uniknęły długiego i kosztownego procesu sądowego. 
Zwracamy się do Państwa z prośbą o nadsyłanie historii, w których byli Państwo mediatorem w danej sprawie lub stroną sporu. Prosimy, aby tekst był zwięzły (do 2000 znaków), napisany prostym i zrozumiałym językiem, a imiona bohaterów i inne wrażliwe dane zostały zmienione lub zanonimizowane.
Poniżej przesyłamy przykładową historię przesłaną przez jednego z obserwatorów fanpage’u Mediacja na Facebook’u:
„Jestem osobą starszą, cierpiącą na wiele chorób. Pewnego dnia zadzwoniła do mnie pani z nowo otwartej kliniki z zaproszeniem na bezpłatne badania. Zdecydowałam się z nich skorzystać. Ku mojemu zdziwieniu, podczas wizyty nie wykonano żadnych badań. Zostałam za to namówiona na wykupienie pakietu medycznego i podpisanie z kliniką umowy na świadczenie usług medycznych. Pamiętam, że nie miałam nawet możliwości dokładnego zapoznania się z treścią tej umowy, bo w kolejce czekał pacjent. Kiedy wróciłam do domu, przemyślałam wszystko i stwierdziłam, że nie stać mieć na prywatną opiekę medyczną. Mam niską emeryturę i czasami nie starcza mi nawet na wykupienie lekarstw. Następnego dnia poszłam do kliniki, aby rozwiązać umowę. Pani na recepcji powiedziała, że nie mogę się już wycofać. Mimo, że ani razu nie skorzystałam z usług kliniki, otrzymałam kilkukrotnie wezwanie do zapłaty. Sprawa trafiła do sądu. Mój stan zdrowia pogarszał się z powodu stresu związanego ze złą sytuacją finansową i częstymi wizytami w sądzie. W końcu przyznano mi pełnomocnika z urzędu, dzięki któremu sąd skierował sprawę do mediacji. Mediator zaprosił nas na spotkanie i pomógł znaleźć rozwiązanie. Dzięki niemu udało się zawrzeć ugodę. Gdyby nie mediacja, sprawa mogłaby toczyć się jeszcze wiele miesięcy i nie wiadomo jak wyglądałoby jej rozstrzygnięcie.”
Materiały opublikowane zostaną na fanpage’u Mediacja na Facebook’u oraz w zakładce Mediacje na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Dane autorów – na ich życzenie – mogą nie być udostępnione.
Zorganizujemy spotkanie (w zależności od sytuacji epidemiologicznej – stacjonarnie/online) autorów wszystkich nadesłanych prac z pracownikami Wydziału, w celu omówienia nadesłanych materiałów. Stworzymy bazę mailingową, obejmującą autorów nadesłanych materiałów, z której pozwolimy sobie korzystać np. podczas konsultacji bieżących działań w zakresie mediacji.
Do autorów najciekawszych historii wyślemy nagrody książkowe oraz pakiet gadżetów mediacyjnych.
Szczegóły i formularz zgłoszeniowy mogą Państwo znaleźć na stronie https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/mediacja-na-co-dzien--historie-prawdziwe 
 


Aby uświetnić obchody Międzynarodowego Dnia Mediacji i Tygodnia Mediacji, przypadające w październiku, Ministerstwo Sprawiedliwości zaprasza dzieci i młodzież do udziału w konkursie na plakat promujący mediację - alternatywny do procesu sądowego sposób rozwiązywania sporów. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Ma pomóc w upowszechnieniu wiedzy na temat mediacji i zachęcić do korzystania z niej. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu plakatu promującego mediację. Na zwycięzców czekają: tablet, aparaty instax oraz słuchawki bezprzewodowe. Szczegóły konkursu dostępne są w regulaminie konkursu na stronie https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/konkurs-na-plakat-promujacy-miedzynarodowy-dzien-mediacji


Ankieta dotycząca potrzeb w zakresie Krajowego Rejestru Mediatorów - mediator

Link do ankiety


Ankieta skierowana do mediatorów rodzinnych dostępna pod adresem: 

https://www.interankiety.pl/i/LrNA3lQG


 

 

 

 

 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2014-10-01 07:41
Wytworzył:
Administrator
Publikacja w dniu: 2021-10-14 08:23
Opublikował:
Administrator
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 17 891