Petycje jednostkowe

W dniu 19 lipca 2016 roku złożono petycję o treści:

Wniosek I odrębny - złożony na mocy przepisów Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05)  
§ 2.1)  Na mocy art. 63 Konstytucji RP, w trybie przepisów ww. Ustawy o petycjach o wnosimy petycję o opublikowanie wszelkich możliwych informacji o parametrach ww. drukarek zakupionych we wzmiankowanym postępowaniu. 
§ 2.2) Jeśli Prezes Sądu - twierdząco odpowie na naszą petycję z §2.1 -  wnosimy o poinformowanie wnioskodawcy o adresie URL w BIP, gdzie rzeczone informacje zostały opublikowane. 
 

Petycja została wniesiona przez:

Szulc-Efekt sp. z o.o.
Prezes Zarządu: Adam Szulc
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
nr KRS: 0000059459

 


Petycja dotycząca udostępnienia najnowszego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 28 listopada 2018 r. oraz treści petycji - sędziom Sądu Okręgowego oraz sędziom podległych Sądowi Okręgowemu sądów rejonowych

- Petycja wpłynęła w dniu 10 grudnia 2018 r. (A-059-20/18).

- Wnioskodawca Pan Piotr Zientała wyraził zgodę na publikację jego danych osobowych. 

- Trwa analiza treści petycji – petycja w rozpoznaniu.

- Petycja uwzględniona. 

Treść petycji 

Załącznik do petycji


 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2017-01-19 09:36
Wytworzył:
admin
Publikacja w dniu: 2018-12-11 09:41
Opublikował:
admin
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 5 053