Przemoc w rodzinie

W Monitorze Polskim z dnia 9 czerwca 2014 r. opublikowana została Uchwała Nr 76 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014–2020.

W Programie określono 4 podstawowe obszary zawierające kierunki działań:
I. Profilaktyka i edukacja społeczna,
II. Ochrona i pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie,
III. Oddziaływanie na osoby stosujące przemoc w rodzinie,
IV. Podnoszenie kompetencji służb i przedstawicieli podmiotów realizujących działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2020

 

  1. Wykaz specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.

  2. Wykaz ośrodków interwencji kryzysowej.

  3. Wykaz punktów konsultacyjnych (PK), punktów interwencji kryzysowej (PIK) i in., udzielających pomocy osobom / rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie.

  4. Wykaz podmiotów realizujących programy oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

  5. Wykaz podmiotów realizujących programy psychologiczno – terapeutyczne dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

  6. Wykaz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom / rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie.

  7. Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących na poziomie województwa realizację działań poszczególnych służb z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

  8. Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa.

  9. Rejestr placówek udzielających tymczasowego schronienia. 

 

Formularz wniosku o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia.

 

pdf       word

 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2014-12-22 11:38
Wytworzył:
admin
Publikacja w dniu: 2020-12-22 14:23
Opublikował:
admin
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 12 227