Kolegium Sądu

Przewodniczący Kolegium

Prezes Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu - Barbara Rzekęć 

Członkowie:

PSR Aneta Paździor-Kusz
PSR Grzegorz Król
PSR Krzysztof Dembowski
PSR Anna Polańska-Ziobro  
PSR Michał Dudzic
 

Kolegium sądu okręgowego realizuje zadania określone w ustawie:

  1. Kolegium Sądu okręgowego składa się z:
  • Prezesa Sądu Okręgowego;
  • Prezesów sądów rejonowych z obszaru właściwości sądu okręgowego

 

Kolegium Sądu Okręgowego realizuje zadania określone w ustawie, a ponadto:

  1. wyraża opinię w sprawie powołania do pełnienia funkcji rzecznika prasowego albo powierzenia obowiązków rzecznika prasowego w sądzie okręgowym oraz wyraża opinię w sprawie zwolnienia z pełnienia tej funkcji albo wykonywania tych obowiązków;
  2. opiniuje kandydatów na stanowiska sędziów sądu okręgowego i sędziów sądów rejonowych;
  3. rozpatruje wnioski wynikające z wizytacji i lustracji sądów;
  4. wyraża opinię o projektach planów finansowych, o których mowa w art. 178 § 1 usp;
  5. wyraża opinię w sprawach osobowych sędziów sądu okręgowego, sędziów sądów rejonowych oraz asesorów sądowych, działających w okręgu sądowym;
  6. wypowiada się w przypadkach zachowań sędziów i asesorów sądowych naruszających zasady etyki;
  7. wyraża opinię w innych sprawach przedstawionych przez prezesa sądu okręgowego, prezesa sądu apelacyjnego, Krajową Radę Sądownictwa oraz Ministra Sprawiedliwości.
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2011-11-16 23:31
Wytworzył:
Paweł Dziewirz
Publikacja w dniu: 2023-07-03 07:39
Opublikował:
Paweł Dziewirz
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 25 677