Wykaz sędziów

Wykaz sędziów oraz referendarzy Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu


I Wydział Cywilny:

1.    SSO Barańska Karolina - Wizytator ds. cywilnych i komorniczych 
2.    SSO Bryś - Dywan Katarzyna 
3.    SSO Domańska Ewa – Wizytator ds. rodzinnych i nieletnich
4.    SSO Kobylarz Mariusz 
5.    SSO Kulpa Wiesław Zastępca Przewodniczącego I Wydziału Cywilnego
6.    
SSO Łuczak Grażyna
7.    SSO Nowak Marek - Rzecznik prasowy
8.    
SSO Rogowski Marcin - Przewodniczący I Wydziału Cywilnego
9.    
SSO Rożek Szymon 
10.  SSO Wolak Grzegorz 
11.  SSR Bronkiewicz Paweł - delegowany do Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu na podstawie art. 77 § 1 pkt 1 usp (od dnia 1 marca 2021 r. - na czas nieokreślony).
12.   Referendarz sądowy - Agnieszka Woszczyna - Idec Koordynator ds. współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach cywilnych 

II Wydział Karny:

1.    SSO Dyl Józef - Przewodniczący II Wydziału Karnego
2.    SSO Hryniszyn Arkadiusz 
3.    SSO Pelewicz Robert 
delegowany do Sądu Apelacyjnego w Krakowie na podstawie art. 77 § 1 pkt 1 usp (od dnia 1 lipca 2021 r. - do dnia 30 czerwca 2022 r.).
4.    SSO Szwedo - Dec Małgorzata – 
Wizytator ds. karnych i wykonania orzeczeń karnych
5.    SSO Ziarko Lidia Zastępca Przewodniczącego II Wydziału Karnego
6.    SSR Turbak Tomasz - delegowany do Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu na podstawie art. 77 § 1 pkt 1 usp (od dnia 1 lipca 2019 r. - na czas nieokreślony).

7.    SSR Pizoń Grażyna - delegowana do Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu na podstawie art. 77 § 1 pkt 1 usp (od dnia 1 czerwca 2020 r. - na czas nieokreślony).
8.    SSR Olechowski Maciej - delegowany do Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu na podstawie art. 77 § 1 pkt 1 usp (od dnia 1 listopada 2021 r. - do dnia 31 października 2022 r.).

III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych:

1.    SSO Basińska Alina – Zastępca Przewodniczącego III Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych    
2.    
SSO Bryś - Dywan Katarzyna 
3.    SSO Moskal Anna – Przewodniczący III Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych   
4.    
SSO Paluch Wojciech - Wizytator ds. z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych 
5.    SSO Więch - Rotkiewicz Teresa Koordynator ds. mediacji w okręgu Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu


Informacja o podziale czynności oraz sposobie uczestniczenia w przydziale spraw w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu


Informacja o powołaniach sędziów w związku z art. 88b u.s.p.
 
Zgodnie z art. 88b ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2020.2072 j.t.) właściwy prezes sądu ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej informację o pierwszym i kolejnych powołaniach sędziów sądu, którym kieruje.
Ogłoszenie zawiera informację o:
1) organie powołującym oraz wnioskującym o powołanie;
2) dacie powołania;
3) miejscu służbowym (siedzibie) sędziego.

Informacja o powołaniach sędziów w związku z art. 88b u.s.p.

 

 

 

 

 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2011-11-16 23:33
Wytworzył:
admin
Publikacja w dniu: 2021-11-02 12:58
Opublikował:
admin
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 50 044