Strona główna

SĄD OKRĘGOWY w TARNOBRZEGU
ul. Sienkiewicza 27  39-400 Tarnobrzeg
NIP 867-19-93-452  Regon 831220860

tel.:        (15) 688-25-00
fax.        (15) 688-26-78

fax.       (15) 822-97-56

 


UWAGA!

Od dnia 1 czerwca 2020 r. zmiany w organizacji pracy Sądu.

(aktualizacja w dniu 16 października 2020 r.)

 1. Wstęp do budynków Sądu mają osoby wezwane i zawiadomione o terminie rozprawy/posiedzenia oraz wykazujące inną niezbędną potrzebę w zakresie dostępu do BOI, Biura Podawczego czy innej komórki organizacyjnej Sądu.

 2. Do budynku Sądu mogą wejść wyłącznie osoby z osłoną na usta i nos po wykonaniu dezynfekcji rąk lub założeniu rękawiczek.

 3. Do budynku nie będą wpuszczane osoby, które nie zdezynfekowały rąk oraz odmówiły poddania się pomiarowi temperatury ciała oraz te, u których wynik pomiaru wskazał temperaturę na poziomie 37,5 ºC i wyższym.

 4. Strony postępowania oraz świadkowie stawiają się do Sądu w dniu wezwania (zawiadomienia) na ściśle określoną w wezwaniu (zawiadomieniu) godzinę. Wcześniejsze stawiennictwo (więcej niż 15 minut przed wyznaczoną rozprawą czy posiedzeniem jawnym) powodować będzie konieczność oczekiwania przed budynkiem Sądu.

 5. Tuż przy wejściu do budynku będzie umieszczona skrzynka podawcza, do której osoby zainteresowane mogą złożyć korespondencję bez konieczności wchodzenia do budynku lub wysyłania jej pocztą.

Prosimy o zapoznanie się z treścią zarządzenia Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu z dnia 25 maja 2020 roku Nr 7/2020 oraz z dnia 16 października 2020 roku Nr 13/2020

 

 

Aktualności

2020-03-27
Wykaz spraw, które zostały odwołane (nie odbędą się) zgodnie z treścią
 § 1 zarządzenia Prezesa Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu
 z dnia 20 marca 2020 r. Nr 11/2020
2020-03-23
Zarządzenie Nr 12/2020 Prezesa Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie ustalenia procedur mających na celu ochronę zdrowia i życia pracowników Sądu w…
2020-03-20
Zarządzenie Nr 11/2020 Prezesa Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie ustalenia procedur mających na celu ochronę zdrowia i życia pracowników Sądu…
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2011-09-12 20:34
Wytworzył:
Paweł Dziewirz
Publikacja w dniu: 2020-10-21 15:17
Opublikował:
Paweł Dziewirz
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 2 543 159