Październik 2012

2012-10-04
W dniu 20 września 2012 roku w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu odbyło się posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu, które…
2012-10-19
            Wyrokiem z dnia 10 października 2012 roku Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu skazał oskarżonego Witolda R. za usiłowanie…
2012-10-29
W dniu 26 października 2012 roku w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa na temat: „Materialny i procesowy wymiar mediacji w aspekcie…
2012-10-29
W ramach współpracy sądów polskich z sądami saksońskimi, na zaproszenie Prezesa Wyższego Sądu Krajowego w Dreźnie - Prezes Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu Pan Robert…
2012-10-29
W dniach 7 – 14 października 2012 roku gośćmi Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu byli sędziowie Sądu Krajowego w Chemnitz Steffen Mueller i Bernd Braunlich. Hospitacja…
2012-10-29
Po zakończeniu Międzynarodowej Konferencji Naukowej, która odbyła się w dniu 26 października 2012 roku w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu, na temat: „Materialny i…
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opis zmiany: b/d