Listopad 2013

2013-11-04
Z dniem 1 listopada 2013 roku Minister Sprawiedliwości powołał Sędziego Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu Annę Moskal do pełnienia funkcji Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu na…
2013-11-15
Według przygotowanego przez Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR) raportu pt. „ Sądy na wokandzie 2013 r. Przejrzystość i wydajność pracy” Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu…
2013-11-20
W dniach od 14 do 15 listopada 2013 roku, w Ulanowie odbyło się szkolenie dla urzędników sądowych Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu oraz podległych Sądów Rejonowych.
W…
2013-11-22
W dniu 19 listopada 2013 roku Sędzia Sądu Rejonowego w Stalowej Beata Grzybowska koordynator i łącznik Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu z Ministerstwem Sprawiedliwości w sprawie…
2013-11-22
W dniu 19 listopada 2013 roku Prezes Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu Robert Pelewicz, na osobiste zaproszenie Ministra Sprawiedliwości, uczestniczył w konferencji na temat: „…
2013-11-22
W dniach 19 i 20 listopada 2013 roku Pan Robert Pelewicz Prezes Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu i Pan Grzegorz Zarzycki Sędzia Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu na zaproszenie…
2013-11-26
W dniu 25 listopada 2013 roku w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu odbyła się konferencja prasowa z udziałem Prezesa Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu Roberta Pelewicza oraz Rzecznika…
2013-11-26
W dniu 25 listopada 2013 roku w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu o godzinie 10.00 odbyło się spotkanie w związku z zakończeniem 45 lat pracy przez Pana Adama Kowalczyka Kierownika…
2013-11-29
W dniu 25 listopada 2013 roku w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu odbyło się Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Tarnobrzeskiego, któremu przewodniczył Prezes…
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opis zmiany: b/d