Kwiecień 2014

2014-04-03
W dniu 27 marca 2014 roku w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu o godzinie 10.00, odbyło się posiedzenie Rady Ławniczej, działającej przy Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu, w któ…
2014-04-14
W dniu 2 kwietnia 2014 roku w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu odbyło się Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu, któremu przewodniczył…
2014-04-28
Dążąc do zapewnienia jak najlepszej jakości obsługi interesanta w tutejszym sądzie, w imieniu kierownictwa sądu zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety.…
2014-04-29
W dniu 8 kwietnia 2014 roku Pan Robert Pelewicz Prezes Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu, na zaproszenie dziekana Wydziału Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła…
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opis zmiany: b/d