Grudzień 2015

2015-12-02
W dniach 17 - 19 listopada 2015 roku Prezes Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu Pan Robert Pelewicz w ramach delegacji Ministra Sprawiedliwości brał udział w Posiedzeniu Plenarnym Rady…
2015-12-03
W dniu 1 grudnia 2015 roku odbyło się posiedzenie Rady Ławniczej.
Zebranie Rady otworzył Przewodniczący, który poinformował Radę o aktualnych problemach oraz o działalności…
2015-12-10
W dniu 27 listopada 2015 roku odbyło się pożegnanie sędziego Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu Pana Wiesława Czecha, który z dniem 1 grudnia 2015 roku przeszedł w stan…
2015-12-15
Z dniem 1 stycznia 2016 roku, na mocy ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (Dz.U.2015.1418 z dnia 2015.09.18),…
2015-12-15
W ramach realizacji założeń Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020, w dniu 14 grudnia 2015 roku w sali konferencyjnej Sądu Okręgowego w…
2015-12-17
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 3/2015 Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu z dnia 11 maja 2015 roku, dzień 24 grudnia 2015 roku jest…
2015-12-23
            W dniu 21 grudnia 2015 roku o godzinie 10.00 w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu, na zaproszenie Prezesa Sądu…
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opis zmiany: b/d