Listopad 2020

2020-11-05
Zarządzenie Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu z dnia 5 listopada 2020 r., Nr 14/2020 w sprawie środków  zapewniających ochronę życia i zdrowia osób…
2020-11-10
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości 
z dnia 21 października 2020 roku (Dz.U.2020.1892) opłaty sądowe uiszcza się w formie bezgotówkowej na rachunek bieżący…
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opis zmiany: b/d