Przejdź do treści

Ćwiczenie obronne pod kryptonimem „WISAN 2024”

Zgodnie z „Wykazem planowanych ćwiczeń na 2024 r. w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu”, w okresie od dnia 10 maja 2024 r. do dnia 17 maja 2024 r. w sądach okręgu tarnobrzeskiego realizowane było ćwiczenie obronne pod kryptonimem „WISAN 2024”. Tematem ćwiczenia było „ Kierowanie realizacją zadań przez sądy okręgu tarnobrzeskiego w czasie podwyższania gotowości obronnej w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”.  

Zdjęcie 1
 

Głównym celem ćwiczenia było doskonalenie umiejętności związanych z zarządzaniem i wykonywaniem działań obronnych przez Zespoły Zadaniowe oraz Zespoły Kierowania w jednostkach organizacyjnych okręgu tarnobrzeskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny.

W ćwiczeniu czynnie uczestniczyły te komórki wewnętrzne sądów, których udział determinowany był stawianymi zadaniami wynikającymi ze scenariusza ćwiczenia. W sumie w ćwiczeniu udział wzięło 111 osób. 

Zdjęcie 2
 

Dzięki przychylności Komendanta Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych – Dęba w Nowej Dębie, w dniu 16 maja 2024 r., uczestnicy szkolenia mogli sprawdzić swoje umiejętności realizując pod czujnym okiem instruktorów wojskowych zajęcia poligonowe na obiektach szkoleniowych OSPWL-Dęba. Na zakończenie szkolenia poligonowego każdy z uczestników otrzymał stosowny certyfikat.

Udział w Ćwiczeniu Obronnym, dzięki zaangażowaniu osób bezpośrednio realizujących zadania związane z realizacją ćwiczenia, pozwolił osiągnąć cele szkoleniowe postawione przez Prezesa Sądu Okręgowego  w Tarnobrzegu dla komórek wewnętrznych Sądu Okręgowego oraz Prezesów Sądów Rejonowych okręgu tarnobrzeskiego. 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia:
Wytworzył:
Ewa Malecki
Publikacja w dniu:
Opublikował: adminso
Zatwierdzony przez: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 71