Konferencja Naukowa pt.: „Wielowymiarowość Przemocy – strategie działań wobec osób doświadczonych przemocą i osób stosujących przemoc”

Logo
 

W dniu 18 września 2023 r. w Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu odbyła się Konferencja Naukowa pt. „Wielowymiarowość przemocy - strategie działań wobec osób doświadczających przemocy i osób stosujących przemoc”, realizowana w ramach prac Rady Terenowej do Spraw Społecznej Readaptacji Skazanych dla obszaru Województwa Podkarpackiego działającej przy Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu, przy współudziale Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu, Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu. 

Istotą konferencji było, nie tylko zwrócenie uwagi na tematy związane z nowelizacją przepisów dotyczących przeciwdziałania przemocy, ale też wskazanie najnowszych tendencji w badaniach naukowych w zakresie agresji. 

Zdjęcie - sala
 

Konferencja była, jak wspomniała Prezes Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu Barbara Rzekęć w swoim wystąpieniu, kolejną Konferencją organizowaną przez Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, mającą na celu poprawę jakości współpracy instytucji działających na rzecz osób pokrzywdzonych przemocą. Pierwsza Konferencja Naukowa pt.: „Między wspieraniem rodziny, a ochroną dziecka – ujęcie interdyscyplinarne” doprowadziła do podpisania porozumienia pomiędzy: Prezesem Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu, Prezesem Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu a Gminą Tarnobrzeg reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Tarnobrzeg, Powiatem Tarnobrzeskim reprezentowanym przez Starostę Powiatu Tarnobrzeskiego, Komendą Miejską Policji w Tarnobrzegu reprezentowaną przez Komendanta Miejskiego Policji, Podkarpacką Stacją Pogotowia Ratunkowego w Mielcu reprezentowaną przez Dyrektora Podkarpackiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu. Przedmiotem niniejszego Porozumienia jest wypracowanie jednolitej procedury postępowania przy zabezpieczeniu dzieci w sytuacji kryzowej – interwencyjne odbieranie dziecka z rodziny w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

Zdjęcie PSO
 

Konferencja miała wymiar interdyscyplinarny, pokazała tym samym wielopostaciowość postrzegania zjawiska przemocy i różne strategie działań w celu jej przeciwdziałania, nie tylko ze strony ochrony osób, wobec których ta przemoc jest stosowana, ale także tych, którzy są jej sprawcami.

„Przeraża mnie nie przemoc nielicznych, lecz cisza wielu”
- Martin Luther King, Jr.

Poniższej znajduje się link do konferencji. 
https://www.youtube.com/live/4K3xlMJP6Qg?si=1MiA9CAqFNkq_NzM  
 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2023-10-02 08:15
Wytworzył:
Admin
Publikacja w dniu: 2023-10-10 11:52
Opublikował:
Admin
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 80