Przejdź do treści

Otwarcie Ośrodka Kuratorskiego Nr 2 w Rudniku nad Sanem

W dniu 19 czerwca 2023 r. miało miejsce otwarcie Ośrodka Kuratorskiego Nr 2 przy Sądzie Rejonowym w Nisku z siedzibą w Rudniku nad Sanem. Jest to kolejna taka placówka, działająca w okręgu Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu.

Zdjęcie 1 - Otwarcie Ośrodka Kuratorskiego Nr 2 w Rudniku nad Sanem
 

W uroczystości uczestniczyli Prezes Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu, Prezesi Sądów Rejonowych w Nisku, Tarnobrzegu oraz Stalowej Woli. Udział w otwarciu Ośrodka wzięli także Dyrektorzy Sądów Apelacyjnego w Rzeszowie, Okręgowego w Tarnobrzegu oraz Dyrektorzy Sądów Rejonowych w Tarnobrzegu, Stalowej Woli i Mielcu. Wśród licznie zgromadzonych gości znaleźli się również sędziowie, przedstawiciele samorządu terytorialnego, prokuratury oraz organów ścigania, a także Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu i kuratorzy sądowi.

Zdjęcie 2 - Otwarcie Ośrodka Kuratorskiego Nr 2 w Rudniku nad Sanem
 

Uroczystość zainaugurowało przemówienie Pana Krzysztofa Dembowskiego Prezesa Sądu Rejonowego w Nisku, który podkreślał, że otwarcie Ośrodka Kuratorskiego w Rudniku nad Sanem  będzie miało wpływ na  prawidłowy rozwój i wychowanie nieletnich, gdyż będą oni mieli możliwość pozostania w środowisku domowym przy jednocześnie realizowanych działaniach, zmierzających do zmiany ich postaw w kierunku społecznie pożądanym, zapewniającym prawidłowy rozwój ich osobowości.

Zdjęcie 3 - Otwarcie Ośrodka Kuratorskiego Nr 2 w Rudniku nad Sanem
 

Ośrodek Kuratorski jest placówką o charakterze otwartym. Działalność Ośrodka będzie służyć wdrażaniu nieletnich do przestrzegania zasad współżycia społecznego i porządku publicznego oraz kształtowaniu właściwego stosunku do nauki i pracy, a także budzeniu zainteresowań i rozwijaniu uzdolnień. Działania  podejmowane w takiej placówce, polegają na organizowaniu nieletnim czasu wolnego, nawiązywaniu współpracy z otoczeniem, prowadzeniu terapii i udzielaniu pomocy, której tak często nie doświadczają.
Ośrodek Kuratorski Nr 2 przy Sądzie Rejonowym w Nisku z siedzibą w Rudniku nad Sanem mieści się przy ulicy Piaskowej  w budynku należącym do Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego. Siostry Pallotynki zgodziły się użyczyć część pomieszczeń na potrzeby placówki.
 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia:
Wytworzył:
Ewa Malecki
Publikacja w dniu:
Opublikował: adminso
Zatwierdzony przez: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 216