Remont pomieszczeń wraz z przystosowaniem do pełnienia funkcji biurowych i archiwalnych w budynku Sądu Okręgowego na działce nr ewid. 3733 położonej w Tarnobrzegu przy ul. Sienkiewicza, obręb Tarnobrzeg”

Pełna nazwa przetargu: Remont pomieszczeń wraz z przystosowaniem do pełnienia funkcji biurowych  i archiwalnych w budynku Sądu Okręgowego na działce nr ewid. 3733 położonej w Tarnobrzegu przy ul. Sienkiewicza, obręb Tarnobrzeg”

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022.1710 t.j.) . Bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: 

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-76d7c537-40be-11ee-9aa3-96d3b4440790

Załączniki do przetargu

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2023-08-29 09:18
Wytworzył:
Domagała Grzegorz
Publikacja w dniu: 2023-08-29 09:19
Opublikował:
Domagała Grzegorz
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 75