Przejdź do treści

Sygn. akt II K 45/21, Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu

Sprawa oskarżonego Ernesta M. (lat 31, wykształcenie średnie – technik informatyki).
Ernestowi M. postawiono łącznie 8 zarzutów, tj.:
- zgwałcenia dwóch małoletnich poniżej lat 15 (art. 197 § 3 pkt 2 kk),
- uporczywego nękania dwóch małoletnich za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, czym wzbudził u nich poczucie zagrożenia i naruszył ich prywatność (art. 190 a § 1 kk w zw. z art. 190 § 1 kk w zw. z art. 200 a § 2 kk w zw. z art. 200 § 3 kk w zw. z art. 202 § 4 a kk w zw. z art. 121 § 2 kk w zw. z art. 12 § 1 kk),
- nawiązania kontaktu z małoletnią za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w celu popełnienia przestępstwa określonego w art. 200 § 1 kk, jak również utrwalania treści pornograficznych (art. 200 § 1 kk w zb. z art. 200 a § 1 kk w zw. z art. 200 a § 2 kk w zw. z art. 200 § 3 kk w zw. z art. 202 § 4 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 § 1 kk),
- kierowania wobec innego małoletniego gróźb karalnych (art. 190 § 1 kk),
- rozpowszechniania wizerunku nagiej małoletniej bez jej zgody za pośrednictwem komunikatorów internetowych (art. 191 a § 1 kk),
- posiadania treści pornograficznych w celu rozpowszechniania z udziałem małoletnich (art. 202 § 3 kk).

Wszystkich powyższych czynów oskarżony miał dopuścić się w okresie od stycznia do listopada 2020 r.
    
Akt oskarżenie wpłynął do Sądu Okręgowego w  Tarnobrzegu w dniu 29 października 2021 r. W dniu 10 listopada 2021 r. odbyło się posiedzenie organizacyjne oraz posiedzenie w przedmiocie przedłużenia tymczasowego aresztowania oskarżonego. Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu przedłużył okres aresztowania do dnia 16 lutego 2022 r. (orzeczenie to zostało zaskarżone). Wyznaczono też już terminy rozpraw na dni: 8 grudnia 2021 r. godz. 9.00 i 12 stycznia 2022 r. godz. 9.30.

Na pierwszym z powyższych terminów Sąd wyłączył jawność rozprawy. 

Na rozprawie w dniu 20 kwietnia 2022 r. Sąd wydał wyrok, w którym uznał oskarżonego Ernesta M. za winnego popełnienia wszystkich czynów zarzuconych mu w akcie oskarżenia i orzekł wobec niego kare łączną 7 lat pozbawienia wolności. Oprócz tego orzekł łączny środek karny w postaci zakazu kontaktowania się z pokrzywdzonymi na okres 6 lat. Wyrok ten jest jeszcze nieprawomocny. 

Ostatecznie apelacje od tego orzeczenia wnieśli obrońca oskarżonego i prokurator i w dniu 30 czerwca 2022 r. akta przesłano z tymi apelacjami do Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie. 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia:
Wytworzył:
SSO Marek Nowak
Publikacja w dniu:
Opublikował: adminso
Zatwierdzony przez: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 671