Sygn. akt II K 511/18, Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu

Sprawa oskarżonego Grzegorza K. (lat 44), Prezydenta Miasta Tarnobrzega. 
Akt oskarżenia w tej sprawie wpłynął do Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu w dniu 9 lipca 2018 r. W akcie oskarżenia zarzucono oskarżonemu, że w dniu 21 lutego 2018 r. 
w Tarnobrzegu w związku z pełnieniem funkcji publicznej Prezydenta Miasta Tarnobrzega oraz wykonywaniem przez niego uchwały Rady Miasta Tarnobrzega w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przyjął od osoby trzeciej korzyść majątkową w wysokości 20.000 zł, tj. czyn z art. 228 § 1 kk (ustawowe zagrożenie to kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności). Termin pierwszej rozprawy planowany jest wstępnie na wrzesień bieżącego roku. Na dzień 17 lipca 2018 r. (na godz. 11.00) wyznaczono posiedzenie niejawne, celem rozstrzygnięcia przez Sąd z urzędu w przedmiocie tymczasowego aresztowania oskarżonego (w trybie art. 344 kpk).

Na posiedzeniu tym zapadło postanowienie, zgodnie z którym Sąd uchylił wobec oskarżonego tymczasowe aresztowanie i zastosował w to miejsce środek zapobiegawczy w postaci zawieszenia Grzegorza K. w czynnościach służbowych, polegających na wykonywaniu obowiązków Prezydenta Miasta Tarnobrzega. Postanowienie to zostało zaskarżone zażaleniem przez Prokuraturę. Sąd Okręgowy rozpoznał powyższe zażalenie na posiedzeniu w dniu 1 sierpnia 2018 roku, utrzymując w mocy orzeczenie Sądu Rejonowego. 

Termin kolejnej rozprawy to 20 grudnia 2018 roku godz. 9:30. 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2018-07-13 12:16
Wytworzył:
SSO Marek Nowak
Publikacja w dniu: 2018-11-29 08:53
Opublikował:
SSO Marek Nowak
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 235