Sygn. akt II K 65/18, Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu

Sprawa dotyczy Konrada Mariana K. (lat 28, technika informatyka), któremu Prokurator zarzuca popełnienie szeregu  czynów zabronionych. Najpoważniejsze zarzuty to: zabójstwo jednej osoby w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie  (art. 148 § 2 kk), usiłowanie zabójstwa kolejnych dziewięciu osób (art. 148 § 2 kk w związku z art. 13 § 1 kk), spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz naruszenie czynności narządów ciała i naruszenie nietykalności cielesnej (art. 156 § 1 kk, art. 157 § 2 kk i art. 217 § 1 kk), a także dokonanie oszustw (art. 286 § 1 kk). Opisanych wyżej czynów przeciwko życiu i zdrowiu Konrad Marian K. dopuścił się w dniu 20 października 2017 roku w Stalowej Woli na terenie galerii handlowej Vivo. 

Z uwagi na stwierdzoną niepoczytalność sprawcy (art. 31 § 1 kk) Prokurator we wniosku, który wpłynął do tut. sądu w dniu 23 października 2017 roku - wnosi o umorzenie postępowania karnego i zastosowanie środka zabezpieczającego w postaci pobytu w zakładzie psychiatrycznym.

Na posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2018 r. Sąd umorzył postępowanie karne na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 kpk w zw. z art. 13 § 1 kk w zakresie czynów jakich dopuścił się podejrzany w dniu 20 października 2017 r. w Stalowej Woli oraz orzekł wobec podejrzanego środek zabezpieczający w postaci pobytu podejrzanego w odpowiednim zakładzie psychiatrycznym (wskazanym odrębnie na posiedzeniu wykonawczym Sądu). Sprawa w części dotyczącej pozostałych zarzutów objętych aktem oskarżenia (m.in. oszustwa), wyłączona została do odrębnego rozpoznania (ponieważ biegli nie badali kwestii poczytalności podejrzanego w datach popełnienia tych czynów). 

Powyższe postanowienie zostało zaskarżone zażaleniami przez Prokuratora i pełnomocnika jednego z pokrzywdzonych. Akta sprawy przesłano Sądowi Apelacyjnemu w Rzeszowie w dniu 17 stycznia 2019 roku.

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2018-10-12 08:34
Wytworzył:
SSO Marek Nowak
Publikacja w dniu: 2019-05-06 12:10
Opublikował:
SSO Marek Nowak
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 269