Sygn. akt II K 678/21, Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu

Sprawa oskarżonego Rafała W. (lat 42, wykształcenie średnie – technik mechanik). Rafałowi W. postawiono łącznie 21 zarzutów, tj.:
- wielokrotnego rozpijania małoletnich (art. 208 kk),
- gróźb karalnych (art. 190 § 1 kk),
- wielokrotnego doprowadzenia małoletnich (po wprowadzeniu ich w stan upojenia lub stosując przemoc) do obcowania płciowego lub poddania się innym czynnościom seksualnym (art. 200 § 1 kk, art. 197 § 2 kk  i art. 198 kk),
- utrwalania bez zgody pokrzywdzonej jej nagiego wizerunku (art. 191 a § 1 kk),
- spowodowania u dwojga pokrzywdzonych obrażeń ciała powodujących rozstrój zdrowia i naruszenie czynności narządów ciała na okres poniżej 7 dni (art. 157 § 2 kk).

Wszystkich powyższych czynów oskarżony miał dopuścić się w 2020 r.
    
Akt oskarżenia wpłynął do Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu w dniu 6 grudnia 2021 r. W dniu 16 grudnia 2021 r. odbyło się posiedzenie, na którym Sąd wydał postanowienie o przedłużenie tymczasowego aresztowania oskarżonego do dnia 17 marca 2022 r. (oskarżony został zatrzymany w dniu 22 grudnia 2020 r., a aresztowany 24 grudnia 2020 r.).

W akcie ostrzeżenia zawnioskowano o przesłuchanie na rozprawie 53 świadków.  

Terminy najbliższych rozpraw: 17, 18, 24, 25 i 31 maja 2022 r. oraz 1, 7, 8, 14, 15, 21 i 22 czerwca 2022 r.  

W dniu 20 września 2022 roku Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu wydał w tej sprawie wyrok (jeszcze nieprawomocny). Sąd uznał oskarżonego za winnego czynów zarzuconych mu aktem oskarżenia i wymierzył mu karę łączną 5 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Dodatkowo orzeczono środki karne w postaci zakazu kontaktowania się z pokrzywdzonymi, połączone z zakazem zbliżania się do niech na odległość mniejszą niż 100 metrów na okresy 5 i 7 lat ( od daty uprawomocnienia się wyroku) oraz zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi  również na okres 7 lat. Sąd orzekł także wobec oskarżonego nawiązki na rzecz pokrzywdzonych w wysokości po 500,00 zł  i 5.000,00 zł. 

Powyższy wyrok zaskarżyli apelacjami obrońca oskarżanego, pełnomocnik jednego z oskarżycieli posiłkowych oraz Prokurator. Akta sprawy wraz z apelacjami wpłynęły do Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu w dniu 20 stycznia 2023 r. (obecna sygn. akt II Ka 29/23), a termin rozprawy apelacyjnej nie został jeszcze wyznaczony. 

Termin rozprawy apelacyjnej to 1 marca 2023 r. godz. 12.15, sala 201. 

Powyższa rozprawa została odroczona na dzień 25 kwietnia 2023 r. godz. 10.30.     

Na rozprawę w tym dniu nie stawili się wezwani biegli i kolejny termin wyznaczono na dzień 7 czerwca 2023 r. godz. 9.00.

Nowy termin rozprawy apelacyjnej wyznaczono na dzień 5 września 2023 r. godz. 12.30, sala 201.

Ostatecznie w dniu 12.09.2023 r. Sąd wydał wyrok utrzymujący w mocy orzeczenie Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu. 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2021-12-27 09:37
Wytworzył:
SSO Marek Nowak
Publikacja w dniu: 2024-01-25 15:02
Opublikował:
SSO Marek Nowak
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 469