Sygn. akt II K 70/17, Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu

Sprawa oskarżonego Mariusza C. (lat 40, wykształcenie podstawowe, karany). Akt oskarżenia zarzuca mu popełnienie szeregu przestępstw (łącznie 13 zarzutów). Zarzuty dotyczą m.in. usiłowania doprowadzenia małoletnich do poddania się innym czynnościom seksualnym tj. popełniania przestępstw przewidzianych w art. 13 §1 kk. w związku z art. 197 §3 pkt 2 kk. w zbiegu z art. 244 kk w związku z art. 11 §2 kk. w związku art. 64 §1 kk. W dalszej kolejności akt oskarżenia zarzuca nakłanianie innych osób do robienia nagich zdjęć małoletnich, groźby pobicia i pozbawienia życia, znieważanie i fałszywe oskarżenia, fałszywe zeznania oraz przemoc i groźby wobec funkcjonariuszy policji. Termin pierwszej rozprawy wyznaczony został na dzień 30 stycznia 2018 roku godz. 9:00. Rozprawa w tym dniu została odroczona do dnia 28 lutego 2018 r. godz. 9.00 z przyczyn formalnych i wyłączono jawność rozprawy. 

W dniu 3 lipca 2018 roku Sąd ogłosił wyrok, uznając oskarżonego za winnego popełnienia większości czynów zarzucanych mu aktem oskarżenia (zmieniając częściowo ich kwalifikację prawną) i wymierzył mu karę łączną 8 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Wyrok ten nie jest jeszcze prawomocny.

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2018-01-03 11:46
Wytworzył:
SSO Marek Nowak
Publikacja w dniu: 2019-05-06 12:12
Opublikował:
SSO Marek Nowak
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 2 009