Sygn. akt II Ko 433/17, Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu

Sprawa dotyczy wniosku skazanego Mateusza W. skazanego przez tut. Sąd na karę 4 lat pozbawienia wolności m.in. za popełnienie przestępstwa z art. 197 § 3 pkt 2kk, który wystąpił do tut. Sądu z wnioskiem o wyłączenie jego danych osobowych z Rejestru Publicznego (gdzie zostały zamieszczone zgodnie z ustawą z dnia 13 maja 2016 roku o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym). Postanowieniem z dnia 29 stycznia 2018 roku Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu nie uwzględnił tego wniosku, stwierdzając brak przesłanek ustawowych do wyłączenia danych z Rejestru. Postanowienie zostało zaskarżone zażaleniem przez skazanego i akta sprawy przesłano w dniu 28 lutego 2018 roku do Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie.

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2018-01-30 10:11
Wytworzył:
SSO Marek Nowak
Publikacja w dniu: 2018-06-13 10:33
Opublikował:
SSO Marek Nowak
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 4 050