Sygn. akt II Kz 30/19 i II Kz 31/19, Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu

      Sprawy o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec podejrzanych Mariusza K. i Bartłomieja M. o popełnienie szeregu przestępstw na szkodę Polskiej Grupy Zbrojeniowej. 
          W sprawie II Kz 30/19 (dotyczącej Mariusza K.) Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu nie zastosował wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania - o co wnosiła Prokuratura - ale inne, wolnościowe środki zapobiegawcze. Zażalenie na to postanowienie zostało wniesione przez Prokuraturę, która domaga się zmiany zaskarżonego orzeczenia i uwzględnienia jej wniosku o zastosowanie wobec Mariusza K. tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. W zażaleniu zarzucono błędne ustalenia faktyczne co do przestępczego charakteru działania podejrzanego oraz konieczność stosowania izolacyjnego środka zapobiegawczego z uwagi na planowane dalsze czynności procesowe. 
          W sprawie II Kz 31/19 (dotyczącej Bartłomieja M.) Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu uwzględnił wniosek Prokuratury o tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy i orzeczenie to zostało zaskarżone zażaleniami przez trzech obrońców podejrzanego. 
W swoich zażaleniach obrońcy podnoszą następujące argumenty: brak wykazania dużego prawdopodobieństwa popełnienia przez Bartłomieja M. zarzucanych mu czynów, nieistnienie obawy bezprawnego utrudniania przez niego postępowania przygotowawczego (z uwagi na długi już czas jego trwania i możliwość wykonania w tym okresie wszystkich czynności procesowych oraz niestosowanie takiego środka zapobiegawczego w stosunku do innych podejrzanych, tj. Agnieszki M. i Mariusza K.) i szczególnie dolegliwe skutki tymczasowego aresztowania. Dodatkowo w zażaleniach podnosi się, że wystarczającym dla zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania jest zastosowanie innych, wolnościowych środków zapobiegawczych jak np. poręczenia osobistego osoby godnej zaufania (które zostało już złożone) i poręczenia majątkowego.
        W sprawie II Kz 30/19 termin posiedzenia wyznaczono na dzień 13.02.2019r. godz. 10:00 - sala 222, a w sprawie  II Kz 31/19 na godzinę 11:00 (w ten sam dzień i w tej samej sali).

       W sprawie II Kz 30/19 (podejrzany Mariusz K.) Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu utrzymał w mocy zaskarżone orzeczenie. W sprawie II Kz 31/19 (podejrzany Bartłomiej M.) Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu także utrzymał w mocy zaskarżone orzeczenie.

 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2019-02-07 12:06
Wytworzył:
SSO Marek Nowak
Publikacja w dniu: 2019-03-26 07:46
Opublikował:
SSO Marek Nowak
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 127