Sygn. akt II Kz 36/19, II Kz 37/19 i II Kz 38/19, Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu

Kolejne sprawy o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec podejrzanych Radosława O. (II Kz 37/19), Roberta K. (II Kz 36/19) i Roberta Sz. (II Kz 38/19) o popełnienie szeregu przestępstw na szkodę Polskiej Grupy Zbrojeniowej. 
          We wszystkich tych sprawach Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu uwzględnił wnioski Prokuratury o tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy i orzeczenia te zostały zaskarżone zażaleniami przez obrońców podejrzanych. W swoich zażaleniach obrońcy zarzucali, że nie uprawdopodobniono  w dużym stopniu, że podejrzani popełnili zarzucane im czyny oraz, że nie zachodzą przesłanki obawy matactwa i zagrożenia surową karą. Dodatkowo obrońca Roberta K. podnosił, że jego tymczasowe aresztowanie jest szczególnie dolegliwie z uwago na stan zdrowia podejrzanego, a także konieczność sprawowania opieki nad członkami najbliższej rodziny. 
           W sprawach tych wyznaczono terminy posiedzeń na dzień 18.02.2019 rok na godziny odpowiednio: 10:00, 11:00 i 9:00.  Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu we wszystkich tych sprawach utrzymał w mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu. 


Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2019-02-11 10:47
Wytworzył:
SSO Marek Nowak
Publikacja w dniu: 2019-03-26 07:46
Opublikował:
SSO Marek Nowak
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 99