Sygn. akt II K 511/18, Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu

Sprawa oskarżonego Grzegorza K. (lat 44), Prezydenta Miasta Tarnobrzega. 
Akt oskarżenia w tej sprawie wpłynął do Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu w dniu 9 lipca 2018 r. W akcie oskarżenia zarzucono oskarżonemu, że w dniu 21 lutego 2018 r. 
w Tarnobrzegu w związku z pełnieniem funkcji publicznej Prezydenta Miasta Tarnobrzega oraz wykonywaniem przez niego uchwały Rady Miasta Tarnobrzega w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przyjął od osoby trzeciej korzyść majątkową w wysokości 20.000 zł, tj. czyn z art. 228 § 1 kk (ustawowe zagrożenie to kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności). Termin pierwszej rozprawy planowany jest wstępnie na wrzesień bieżącego roku. Na dzień 17 lipca 2018 r. (na godz. 11.00) wyznaczono posiedzenie niejawne, celem rozstrzygnięcia przez Sąd z urzędu w przedmiocie tymczasowego aresztowania oskarżonego (w trybie art. 344 kpk).

Na posiedzeniu tym zapadło postanowienie, zgodnie z którym Sąd uchylił wobec oskarżonego tymczasowe aresztowanie i zastosował w to miejsce środek zapobiegawczy w postaci zawieszenia Grzegorza K. w czynnościach służbowych, polegających na wykonywaniu obowiązków Prezydenta Miasta Tarnobrzega. Postanowienie to zostało zaskarżone zażaleniem przez Prokuraturę. Sąd Okręgowy rozpoznał powyższe zażalenie na posiedzeniu w dniu 1 sierpnia 2018 roku, utrzymując w mocy orzeczenie Sądu Rejonowego. 

Wyrokiem z dnia 20 maja 2019 roku Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu uznał oskarżonego za winnego popełnienia czynu zarzuconego mu aktem oskarżenia i wymierzył Grzegorzowi K. karę jednego roku i czterech miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywnę w wysokości 15000 zł. Dodatkowo orzeczono środek karny tj. zakaz zajmowania stanowisk kierowniczych w jednostkach administracji rządowej i samorządu terytorialnego na okres sześciu lat i zaliczono oskarżonemu na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności okres rzeczywistego pozbawienia wolności (zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie) od dnia 21 lutego 2018 roku godz. 11:44 do dnia 17 lipca 2018 roku godz. 16:55. Wyrok ten nie jest prawomocny, a jego uzasadnienie jest niejawne. 

Apelacje od tego wyroku wnieśli prokurator i obrońcy oskarżonego. Akta sprawy zostały przedstawione Sądowi Okręgowemu w Tarnobrzegu w dniu 13 sierpnia 2019 roku (aktualna sygnatura akt II Ka 268/19). Termin rozprawy apelacyjnej został wyznaczony na dzień 23 października 2019 roku godz. 9:00.    

Wyrokiem z dnia 23 października 2019 r. Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu utrzymał w mocy wyrok Sądu Rejonowego, zmieniając jedynie podstawę prawną wymierzonej oskarżonemu grzywny (z art. 33 § 1 kk na art. 33 § 2 i 3 kk). 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2018-07-13 12:16
Wytworzył:
SSO Marek Nowak
Publikacja w dniu: 2020-01-14 11:07
Opublikował:
SSO Marek Nowak
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 1 005