Przejdź do treści

Wiceprezes Sądu

Wiceprezes Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu

Sędzia Sądu Okręgowego Marcin Rogowski 

 

Sekretariat:
Dane kontaktowe
ul. Sienkiewicza 27
39-400 Tarnobrzeg

Godziny pracy sekretariatu:
poniedziałek - piątek

  • poniedziałek 8.00 - 16.00
  • wtorek - piątek 7.30 - 15.30

 

Zakres kompetencji:

1. Podlega służbowo Prezesowi Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu.

2. Czynności Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu w zakresie działalności administracyjnej Okręgowego w Tarnobrzegu obejmują w szczególności:

a) organizację przekazywania akt spraw sądowych, pism sądowych oraz innych dokumentów do innego sądu w przypadku zmiany obszaru właściwości;
b) przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków dotyczących pracy sądu;
c) ustalenie sposobu korzystania z list ławników przez poszczególne wydziały sądu, zapewniającego możliwie równomierny ich udział w rozprawach, a także prowadzenie ewidencji udziału w nich ławników;
d) współpracę z radą ławniczą;
e) udzielanie informacji na wnioski kierowane do sądu w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.);
f) przedstawianie na żądanie uprawnionych podmiotów  informacji o stanie sprawy prowadzonej w sądzie;
g) nadzór nad jakością i terminowością sporządzania sprawozdań i innych dokumentów statystycznych;

3. Zastępuje Prezesa Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu w czasie jego nieobecności.

4. Kieruje referatem wizytacyjnym Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu.

5. Stałe zastępowanie Prezesa Sądu w sprawach archiwum zakładowego.

6. Wykonuje inne czynności zlecone przez Prezesa Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu.

 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia:
Wytworzył:
Otylia Rekas-Sieradzka
Publikacja w dniu:
Opublikował: Paweł Dziewirz
Zatwierdzony przez: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 23 198